Slika
© PixabayAmerika mora da ratuje
Americi je potreban spoljni neprijatelj da bi osigurala jedinstvo zajednice, rekao je Žan-Kristof Rufin u intervjuu za francuski list Figaro.

Od kraja Hladnog rata, Sjedinjene države stvorile su sebi dva neprijatelja — radikalni islam i Rusiju — ali sada treba da izaberu samo jednog, a najbolji kandidat je radikalni islam, kaže francuski istoričar, diplomata i romanopisac Žan-Kristof Rufin.

Americi je potreban spoljni neprijatelj da bi osigurala jedinstvo zajednice, rekao je Žan-Kristof Rufin u intervjuu za francuski list Figaro.
„Američkom društvu je, slično Rimskoj imperiji, neophodan neprijatelj za unutrašnje jedinstvo. Od 1991. godine, u stremljenjima da jednog ne propuste, SAD su stvorile dva“, rekao je Rufin.

Sa jedne strane, svrgavanjem arapsko-muslimanskih sekularnih režima, „sa pravom obeleženim kao diktatorskim i osuđenim na javnu osudu“, Amerika i njeni evropski saveznici doprineli su porastu značajnog broja islamističkih neprijatelja (počev od Bin Ladena pa sve do Islamske države), koje su finansirale neke od naftnih monarhija u regionu Persijskog zaliva.

Sa druge strane — Amerika je nastavila svoju sistematsku politiku opsedanja postsovjetske Rusije. Od Gruzije do Monglolije, pa preko baltičkih zemalja (Estonije, Letonije i Litvanije), SAD su položile temelje novog hladnog rata.

Sada se Amerika suočava sa izborom da sačuva samo jednog neprijatelja, kaže istoričar i dodaje da je radikalni islam najbolji kandidat.
„Ne smemo zaboraviti proročanstvo Aleksisa de Tokvila, koji je Rusiju video kao jedinu državu dovoljno moćnu da se takmiči sa Sjedinjenim državama“, istakao je Rufin.

Aleksis de Tokvil (1805 — 1859) bio je francuski geopolitičar i istoričar, poznat po analizama američkog demokratskog sistema i delima „O demokratiji u Americi“ i „Stari režim i revolucija“.