sustav TOI-270 nasa
Tajanstvene nove planete su deo sistema TOI-270 i predstavljaju "kariku koja nedostaje" u potrazi za svetovima koji možda imaju nekakav oblik života u sebi. Tri planete kruže oko zvezde koje je udaljena samo 73 svetlosne godine od Zemlje, što ih svrstava u najbolje i najmanje egzoplanete ikada otkrivene.

Planete su otkrivene koristeći Nasin Satelit za istraživanje egzoplaneta TESS koji je lansiran u svemir 2018. godine s ciljem skeniranja udaljenih svetova koji bi na sebi mogli podržati život.

TOI-270 sadrži stenovitu super-Zemlju koja je nešto veća od naše planete i dve gasovite egzoplanete, što ovaj sistem čini "karikom koja nedostaje". Ove planete se nalaze između planeta poput Zemlje i Marsa i velikih planeta kao što su Jupiter i Saturn.

Naučnici se nadaju da će pomoću najnovijih otkrića otkriti zašto je tako malo solarnih sistema te veličine. Najnovija otkrića će doprineti boljem razumevanju nastanka našeg Sunčevog sistema i formiranja planeta u njemu.

"TOI-270 će nam omogućiti da istražimo vezu između formiranja planeta kao što je zemlja i planeta kao npr. Neptun, odnosno, različitih planeta po svom sastavu a koje su se formirale unutar istog sistema" rekao je Maximilian Gunther sa MIT-a.

Pored egzoplanete slične Zemlji, postoje još dve planete, sastavljene dominantno od gasova koje su dvostruko veće od Zemlje.

Smatra se da je jedna od njih, najudaljenija od zvezde u temperaturnom opsegu koji bi mogao podržati život. Ipak, zbog velike količine gasova u atmosferi očekuje se da je temperatura na površini verovatno prevelika, kao što je to slučaj sa Venerom.

Naučnici su rekli kako postoji mogućnost da se u ovom sistemu nalazi još planeta a da sama zvezda nema zvezdane baklje i oluje te na taj način pogoduje otkrivanju novih egzoplaneta.

Otkrivene planete imaju orbite koje su slične orbitama planeta u Sunčevom sistemu.

Zbog ove činjenice naučnici ocenjuju da im je olakšano otkrivanje novih egzoplaneta u sistemu TOI-270, budući da na osnovu rasporeda otkrivenih planeta i njihovih orbita mogu pretpostaviti gdje se nalazi sledeći egzoplanet.

Egzoplanete se otkrivaju na taj način što teleskopi namenjeni za tu ulogu "snimaju" svetlost koju emituje posmatrana zvezda. Kada nekakva egzoplaneta prođe između posmatrane zvezde i teleskopa to se registruje kao mali pad emitovane svetlosti. Kada se ovaj pad svetlosti periodično ponavlja naučnici zaključuju da se radi o orbiti neke planete. Na osnovu podataka o "padu" emitovane svetlosti moguće je naučnim metodama otkriti sastav udaljene planete kao i njenu veličinu.

NASA