teleportacija
Djeljenje fotografija, mimova i drugog sadržaja preko kvantnog interneta je korak bliže nego što je bilo, jer su naučnici uspjeli da prvi put trenutno "teleportuju"" informacije između dva čipa koja nisu bila fizički povezana.

Moderni fizičari sanjaju o tome da naprave kvantne kompjutere koji bi mogli da rješavaju probleme previše komplikovane za današnje najmoćnije superkompjutere, ali njihovo stvaranje zahtjeva da nauče kako da rukuju sa kvantnim česticama, koje su manje od atoma.

Naučnici sa Univerziteta u Bristolu i Tehničkog univerziteta u Danskoj stvorili su uređaje na nivou čipova koji mogu da zahvaljujući kvantnoj fizici manipulišu pojedinačnim česticama svetlosti.

Čitavo istraživanje objavljeno je u časopisu Nejčer fiziks (Nature Physics).

U jednom od eksperimenata istraživači su uspjeli da prvi put demonstriraju "kvantnu teleportaciju informacije" između dva uređaja, koristeći proces poznat kao "kvantno sprezanje".

To je fenomen koji se pojavljuje kada se parovi ili grupe čestica nalaze u takvom stanju međudjelovanja da promjena u jednoj znači promjenu i u drugoj čestici, kao i da je razdaljina između njih nebitna.

"Uspjeli smo da demonstriramo vezu kvantnog sprezanja visokog kvaliteta između dva čipa u laboratoriji, u kojoj su fotoni na oba čipa dijelili isto kvantno stanje", naveo je koautor studije Den Levelin.

Naučni tim imao je stopu od 91 odsto uspešnosti prilikom "teleportovanja" čestica, što je veoma dobar rezultat.

Mogućnost uspostavljanja i održavanja pouzdanih kvantnih kola je ključ u stvaranju složenijih uređaja i, konačno, kvantnih komunikacionih sistema i mreža koje bi mogle da komuniciraju sa konvencionalnom elektronikom.