metoda
© Politehničko sveučilište Tomsk (TPU)
Naučnici sa Tomsk politehničkog univerziteta (TPU) razvili su jedinstvenu metodu za proizvodnju volframovog karbida i drugih super tvrdih materijala bez upotrebe vakuuma. Prema autorima studije, metoda je mnogo jednostavnija i pouzdanija od svojih analoga, a takođe omogućava upotrebu otpada koji sadrži slične materijale kao sirovine.

Volframov karbid je super tvrdi materijal koji se široko koristi za izradu alata za bušenje i drugih dijelova otpornih na habanje.

Prema naučnicima TPU, posljednjih godina aktivno se proučavaju mogućnosti upotrebe volframovog karbida kao katalizatora za proizvodnju vodonika iz vode.

Platina, paladijum i niz drugih skupih metala i dalje se smatraju najboljim katalizatorima, ali, prema naučnicima, oni mogu biti zamijenjeni relativno jeftinim nanoprahom od volframovog karbida.

Naučnici TPU uspjeli su da stvore novu metodu električnog luka za sintezu nanopraha od volframovog karbida. Prema autorima studije, metoda može značajno poboljšati tehnologiju proizvodnje: novi sistem je jednostavniji, jeftiniji i kompaktniji, kao i ekonomičniji i pouzdaniji od svojih analoga.

"Koristeći posebno oblikovane grafitne elektrode prilikom generisanja plazme električnog luka, uspjeli smo da formiramo autonomni samoizolujući gasoviti medijum bez upotrebe vakuumske komore. Ovo u velikoj mjeri olakšava proces i smanjuje troškove energije nekoliko puta", rekao je Aleksandar Pak, istraživač u TPU istraživačkom centru Ecoenergy 4.0.

Još jedna prednost nove metode je mogućnost upotrebe istrošenih bušilica, korištenih dijelova rezača i drugog otpada koji sadrži volframov karbid kao sirovinu za sintezu, naglasili su naučnici.

Prema njima, ova tehnologija nema direktnih analoga koji se mogu uporediti po efikasnosti i ekonomičnosti.

Autori studije objasnili su da se nova metoda takođe može koristiti za sintezu i efikasnu obradu drugih super tvrdih vatrostalnih materijala, kao što su titan karbid, silicijum karbid ili bor karbid.

U budućnosti istraživački tim TPU želi da optimizuje tehnologiju, kao i da proširi listu otpada koji se novom metodom može reciklirati. Istraživanje je sprovedeno u okviru projekta Ruske fondacije za nauku 19-79-00086.

Rezultati studije objavljeni su u Međunarodnom časopisu za vatrostalne metale i tvrde materijale.