fireball
Primili smo 5 izvješća o vatrenoj kugli viđenoj iznad Minas Geraisa i São Paula u srijedu, 3. kolovoza 2022. oko 08:08 UT.

Za ovaj događaj smo dobili jedan video.