indija siromaštvo
© Shaju John
Novi izvještaj Ujedinjenih nacija pokazuje da 1,3 milijarde ljudi u 101 zemlji živi ispod linije siromaštva. To znači da siromaštvo nije definisano samo prihodom, već i nizom pokazatelja kao što su loše zdravlje, uslovi radnja i sigurnost.

Izvještaj je identifikovao 10 zemalja sa kombinovanim stanovništvom od oko 2 milijarde ljudi, koji su pokazali statistički značajan napredak u smanjenju siromaštva "u svim svojim oblicima i svuda".

Te zemlje su Bangladeš, Kambodža, DR Kongo, Etiopija, Haiti, Indija, Nigerija, Pakistan, Peru i Vijetnam.

Kada je riječ o Indiji tamo je 2016. godine bilo za 271 milion ljudi manje nego 2006. godine koji su živjeli u siromaštvu. Ova zemlja je zabilježila najbrže smanjenje vrijednosti indeksa siromaštvatokom posmatranog perioda sa snažnim poboljšanjima u oblastima kao što su: imovina, ishrana i higijena.

U periodu 2005-2006 u Indiji je živjelo više od 640 miliona ljudi (55,1%) ispod linije siromaštva, prema izvještaju 2016. godine je ovaj broj pao na 369 miliona ljudi.

Deprivacija u ishrani pala je sa 44,3% u 2005-2006 na 21,2% u 2016. godini. Smrtnost djece se smanjila sa 4,5% na 2,2%. Indija je takođe značajno smanjila nedostatak goriva, sanitarija i pitke vode. Više ljudi je dobilo pristup uređenom, modernom stanovanju i električnoj energiji.

U svih 10 zemalja ruralna područja su vidno siromašnija od urbanih a broj siromašnih u ruralnim mjestima je nadmašio broj siromašnih u gradskim područjima.

Sveukupno studija pokazuje da je od 1,3 milijarde ljudi koji žive ispod linije siromaštva, više od dvije trećine ili 886 miliona živi u zemljama sa srednjim dohotkom. Još 440 milionda živi u zemljama sa niskim dohotkom. Jedno od troje djece širom svijeta je siromašno u poređenju sa jednim od 6 odraslih. To znači da je skoro polovina ljudi koji žive ispod linije siromaštva (663) miliona djeca a najmlađa djeca nose najveći teret