fireball
Primili smo 8 izvješća o vatrenoj kugli viđenoj iznad Britanske Kolumbije i WA u ponedjeljak, 1. kolovoza 2022. oko 06:15 UT.

Za ovaj događaj dobili smo 2 videa i jednu fotografiju.