nnnnnnn
© Ryan H.
Primili smo 65 izvješća o vatrenoj kugli viđenoj iznad Alberte, ID, Idaha, Montane, MT, Nevade, Oregona, Utaha i Washingtona u utorak, 21. svibnja 2024. oko 05:45 UT.

Za ovaj događaj dobili smo jedan video i jednu fotografiju.