U grobu žene visokog statusa pronađeno je 169 zlatnih prstenova. Žena je bila sahranjena pre oko 4600-4300. godina pre nove ere u eneolitskoj kulturi Tisapolgar.
grob
© screenshot videa sa fb stranice Muzeul Ţării Crişurilor
Grob žene sa 169 zlatnih prstenova
Arheolozi Zavičajnog muzeja Krišurilor došli su do izuzetnog otkrića tokom zaštitinih arheoloških istraživanja saobraćajnice koja povezuje grad Oradeu i autoput A3.

Preliminarna analiza skeleta i predmeta na terenu potvrdila je da je u grobu sahranjena žena pre oko 4600-4300. godine pre naše ere. U njenom grobu pronađeno je 169 zlatnih prstenova, bakarna narukvica i oko 800 perli od kosti. Arheolozi veruju da su zlatni prstenovi ukrašavali pletenice njene kose.

Bronzana narukvica i zlatni prstenovi
© Muzeul Ţării Crişurilor
Bronzana narukvica i zlatni prstenovi
Da je u grobu sahranjena žena dodatno je potkrepljeno nedostatkom oružja koje se obično povezuje sa sahranama muškaraca iz kulture Tisapolgar. Prostiranje ove eneolitska arheološke kultura je u skoro celoj Mađarskoj, Banatu, istočnoj Slovačkoj i zakarpatski deo Ukrajine.
Ovi zlatni prstenovi pripadaju bakarnom dobu i početku kada je zlato počelo da se pojavljuje u Evropi i u svetu. Očigledno je da se datumi poklapaju sa čuvenim zlatom sa nekropole u Varni. Ukupno je otkriveno oko 6 kg zlata. Samo u grobu br. 43 je otkriveno 3 kg zlata.
"Zlatni prstenovi su trenutno u procesu laboratorijskog čišćenja i težine su preko 200 grama. Radi se o aluvijalnom zlatu, dobijenom ispiranjem iz peska jer je to proces koji se koristio u praistoriji, a ne vađenje ruda", rekao je dr Kelin Gemiš, rukovodilac iskopavanja.

Na istraženoj površini otkriveno je nekoliko ostataka koji pripadaju različitim kulturnim i hronološkim horizontima. Počevši od neolita, bronzanog doba, latenskog doba. Tu su i sarmatska naselja, nalazi iz rimskog i srednjovekovng perioda i nekropola iz 18. veka.

Slede detaljne analize zlata, C14 analize, DNK analize i antropološka analiza skeletnih ostataka.