Ima ljudi koji se odupiru najmoćnijim monarsima i koji se odbijaju povinuti pred njima, ali jako malo ima onih koji se odupiru rulji, koji ostaju sami pred zavedenim masama i suočavaju se s njihovim neumoljivim gnjevom bez oružja, koji se prekriženih ruku usuđuju reći ne kada se zahtijeva da.

- Hannah Arendt