Aryan race determination tests under Nazi Germany
Testovi određivanja arijske rase u nacističkoj Njemačkoj

Komentar: Ovaj članak je treći dio serije članaka koja se sastoji od:
Dio I: Uvjerljivi dokazi da je SARS-CoV-2 nastao od strane čovjeka,
Dio II: Besmislena RNA cjepiva protiv COVID-19.

Ovaj članak je također jedno od poglavlja knjige pod naslovom "Masovna izumiranja, evolucijski skokovi i virusne informacije" (engl. "Mass extinctions, Evolutionary Leaps and Viral Information" - uskoro će biti objavljena).


Eugenika

Rasna selekcija nije novi pojam. Već prije 2500 godina, Platon se zalagao za selektivni uzgoj [1]. Jedna od ostavština Darwinove pogrešne teorije jest ponovno pojavljivanje eugenike u kasnom 19. stoljeću [2]. Do početka 20. stoljeća, eugenička politika bila je naširoko u primjeni u SAD-u, Japanu, nekoliko europskih zemalja i, naravno, nacističkoj Njemačkoj, čiji su eugenički programi bili inspirirani eugeničkom politikom koja se provodila u SAD-u [3].

Općenito, ovakva politika se sastojala u sterilizaciji "neprikladnih" pojedinaca uključujući predstavnike "inferiornih rasa" te poticanju reprodukcije "sposobnih" pojedinaca, uključujući predstavnike "superiornih rasa".

No, otkrića o zvjerstvima koja su nacisti počinili tijekom Drugog svjetskog rata nisu zaustavila programe eugenike. Prisilna sterilizacija još se uvijek prakticirala u 21. stoljeću, što je i dokumentirano u državama kao što su Kalifornija [4], Španjolska [5] i Peru [6].

Međutim, postoji jedna temeljna razlika između nacista i suvremenih pristaša eugenike: pojava genetike općenito, a posebno uređivanje gena [7]. Danas znanstvenici znaju kako mijenjati ljudski genom i zamijeniti gene, favorizirati određene osobine, a inhibirati druge. Današnja tehnologija omogućuje sekvenciranje jednog cijelog ljudskog genoma u 30 minuta [8] i stvaranje cijelih genetskih sekvenci. [9]

U određenim znanstvenim krugovima, još uvijek je snažan ideološki nagon za stvaranjem "bolje" rase. Na primjer, eugeniku javno zagovara profesor sa Sveučilišta Johns Hopkins [10] i savjetnik [11] METI-ja (eng. Messaging Extraterrestrial Intelligence - Istraživačka organizacija koja stvara i prenosi međuzvjezdane poruke kako bi pokušala komunicirati s izvanzemaljskim civilizacijama), Nathaniel C. Comfort:
"eugenički impuls tjera nas da eliminiramo bolesti, živimo dulje i zdravije, s većom inteligencijom i boljom prilagodbom uvjetima u društvu; a zdravstvene prednosti, intelektualno uzbuđenje i koristi genetske bio-medicine su toliko velike da bismo činili drugačije" [12]
Usput, ovo je isto ono Sveučilište Johns Hopkins, koje putem svog Centra za istraživanje koronavirusa prati slučajeve COVID-19 u cijelom svijetu i hrani svojim podacima medije i vlade. [13]

Nacisti su htjeli stvoriti novu superiornu rasu i eliminirati one inferiorne. Međutim, to je 'beznačajno', u usporedbi s nastojanjem da se stvore i unište cijele vrste.

Lanac događaja koji se fokusira na viruse, koji dovodi do specijacije (stvaranje nove vrste) je sljedeći:
- domaćin (domadar) koji pripada određenoj vrsti biva izložen novom egzogenom (vanjskom) virusu
- egzogeni virus inficira zametne stanice domaćina
- egzogeni virus integrira genom zametnih stanica domaćina
- nakon razmnožavanja, stečeni roditeljski egzovirus postaje naslijeđeni endogeni (urođeni) virus potomaka
- za razliku od svojih roditelja, potomci imaju novi virusni slijed u genomu svih svojih stanica
- endogene virusne sekvence uglavnom su aktivne tijekom morfogeneze
- dok novi virus ne mora nužno fenotipski utjecati na roditelje, potomci mogu fenotipski biti duboko pogođeni novim virusnim sekvencama do te mjere da potaknu pojavu nove vrste.
Donji dijagram prikazuje glavne korake procesa specijacije:
From a new exogenous virus to the apparition of a new species
© Sott.netOd novog egzogenog virusa do pojavljivanja nove vrste.
Imajući na umu ovu evolucijsku pozadinu, vratimo se na RNK cjepiva i provjerimo odgovaraju li ona nekim od gore opisanih koraka specijacije:

Integracija u genom domaćina

Sada znamo da se genetske sekvence virusa SARS-COV-2 integriraju u ljudski genom, kako je to pokazao Liguo Zhang u prosincu 2020. [14]

Budući da RNK "cjepiva" sadrže praktički istu kodirajuću sekvencu virusa za 'spike' protein virusa SARS-COV-2, vjerojatno je da će se RNK cjepiva, poput viralnih fragmenata virusa SARS-COV-2, integrirati i stoga izmijeniti DNK domaćina.

Integracija u genom zametnih stanica

Pogledajmo sada kako se RNK "cjepivo" širi u tijelu primatelja (osobe koja je primila to cjepivo):
Bio-distribution of the Pfizer vaccine by organs
© NepoznatoBio-distribucija Pfizerovog cjepiva po organima.
Ne samo da se najveća koncentracija RNK od 'spike' proteina pojavljuje u jajnicima, za razliku od drugih organa gdje je koncentracija niska i/ili se smanjuje, koncentracija u jajnicima je visoka i nastavlja se povećavati, čak i 48 sati nakon cijepljenja.

S obzirom na sposobnost virusa SARS-COV-2 da se integrira u genome domaćina i s obzirom na visoku koncentraciju Pfizerovog "cjepiva" u jajnicima, ne čini se nerazumnim brinuti se da, barem u nekim slučajevima, genetski materijal "cjepiva" može postati nasljedna genetska značajka potomstva cijepljenih osoba.

Sličnosti između gena za sintezu proteina sincitina i RNK cjepiva

Slučajno ili ne, genetski slijed pronađen u Covid RNK cjepivima prilično je sličan genetskom slijedu koji kodira protein sincitin:
Sada imate PEG, PEGilirani i polietilenski glikol, i nanočesticu lipida koja će mu omogućiti da uđe u svaku stanicu u tijelu i da promijeni regulaciju naših vlastitih gena s ovom sintetičkom RNK, čiji je dio zapravo poruka za gen sincitin. [15]
Gornja tvrdnja je potvrđena usporedbom genetskih sekvenci HERV-W-a (endoretrovirusa koji kodira sincitin) i genetskog slijeda virusa SARS-COV-2 koji kodira 'spike' protein s obzirom da je RNK sadržana u Pfizerovom "cjepivu" vrlo bliska replika te sekvence:
[...] poravnanje endogenih elemenata Syn1 [sincitin-1] pronađenih na ljudskom kromosomu 7, ili Syn2 [sincitin-2] pronađenih na kromosomu 6, ili HERV-K izraženih iz kromosoma 6, svi pokazuju niz motiva sekvence sa značajnom sličnošću sa 'spike' proteinom nCoV2019. [16]
Zapravo, stereokemija [19] nekih regija 'spike' proteina SARS-COV-2 (i RNK "cjepiva") i proteina sincitin-2 (kodiranog virusnom sekvencom HERV-K) gotovo je identična kako je prikazano na donjoj slici:
Compared stereochemistry of SARS-COV-2 spike protein and syncytin-2
© GallagherUsporedba stereokemije 'spike' proteina virusa SARS-COV-2 i proteina sincitin-2.
Sincitin i reprodukcija

Sincitin je protein kojeg kodira endo-retrovirus nazvan ERV-W1. Sincitin ima temeljnu ulogu u stvaranju posteljice. Njegova je uloga toliko kritična da se sumnja da neispravan sincitin ili njegov manjak uzrokuju neplodnost:
"nedostatna ili smanjena ekspresija sincitina-1 i njegovog receptora mogu dovesti do neuspješne oplodnje te otvoriti nove načine za liječenje neplodnosti." [17]
Ove su sumnje očito dobro osnovane s obzirom na to da je samo u Velikoj Britaniji državna agencija zadužena za praćenje štetnih učinaka izazvanih cjepivima protiv COVID-a primila više od 13 000 izvješća [18] vezanih uz poremećaje menstruacije. Slično, francuske zdravstvene vlasti priznale su da su poremećaji menstruacije jedna od nuspojava uzrokovanih "cjepivima" protiv COVID -a. [20]

U lipnju 2021. recenzirani članak posvećen cijepljenim trudnicama potvrdio je negativan utjecaj RNK cjepiva na trudnoću. [21]

Analiza prijavljenih učinaka je sljedeća:
- Spontani pobačaji (13,9%)
- Prijevremeni porod (9,4%)
- Mala veličina za gestacijsku dob (3,2%)
- Urođene anomalije (2,2%)
Ukupno je gotovo jedna trećina trudnoća bila patološka. To također znači da su dvije trećine trudnoća bile naizgled normalne. Genetski modificirani sincitin uzrokuje neplodnost kod nekih žena, dok druge žene mogu normalno rađati, ovisno o genetskom sastavu cijepljene osobe.

Doista, kod svakog pojedinca postoji djelovanje virusa specifično za pojedinca. Dok je jedna zaražena osoba, evolucijski govoreći, neutralizirana (ubijena ili sterilizirana), pošteđene osobe, a posebno njihovo potomstvo, mogu doživjeti "evolucijske" skokove.

Uloga sincitina u specijaciji

Sincitin, kodiran virusnom sekvencom ERV-W, smatra se pokretačem rasta posteljice u gotovo svim sisavcima. Prije toga, reproduktivne strategije temeljile su se na polaganju jaja. Za prelazak s polaganja jaja na nošenje ploda potreban je ogroman evolucijski skok, a uključuje značajne promjene u morfologiji, imunitetu i metabolizmu. ERV-W i njegov sincitinski protein su korijen takvog skoka [22].

Uz to, sisavci su sincitin stekli najmanje sedam puta, tijekom sedam različitih događaja integracije genoma izazvanih različitim virusima. Svaki put je ova integracija u uzajamnoj vezi s posljedicama događaja specijacije:
[...] stjecanje sincitina iz različitih virusa dogodilo se neovisno najmanje sedam puta, a svaki se događaj dogodio nakon razdvajanja redova sisavaca u kojima su se nalazili. [23]
Kao što je gore spomenuto, sincitin je temeljni čimbenik nastanka i razvoja embrija. Dakle, ako potomstvo nosi modificirani gen sincitina, koje bi mogle biti inducirane morfološke razlike između potomstva i roditelja?

S obzirom na ulogu koju sincitin ima u specijaciji, kakav bi bio učinak genetski modificiranog sincitina, poput onog kodiranog Covid RNK "cjepivom"? Bi li potomstvo cijepljenih roditelja moglo pokazati osobine dovoljno različite da tvore novu rasu?

RNK cjepljenje javnosti pokrenuto je u prosincu 2020. Stoga su prve bebe od cijepljenih roditelja rođene nekoliko tjedana prije objavljivanja ovog članka.

Uloga sincitina u mozgu

U studijama na životinjama primijećeno je da virus SARS-COV-2 prelazi krvno-moždanu barijeru [24], pa je stoga vjerojatno da to čini i homologni protein kodiran "cjepivom".

Možda je to razlog velike rasprostranjenosti neuroloških stanja kod cijepljenih osoba. Od kolovoza 2021., samo u Velikoj Britaniji bilo je više od 220.000 prijavljenih štetnih učinaka na živčani sustav (Parkinsonova bolest, Alzheimerova bolest, Bellova paraliza, demencija, multipla skleroza, itd.). Imajte na umu da je prijavljeno samo 1% nuspojava. Ovi su štetni učinci predstavljali 70% svih prijavljenih simptoma:

Proportion of COVID vaccine adverse reaction
© Sott.netAnaliza nuspojava Covid cjepiva u Velikoj Britaniji.
Zanimljivo je da protein sincitin (kodiran ERVW-1) igra važnu ulogu u moždanoj aktivnosti:
"mRNA i proteinska ekspresija proteina ERVW-1 u živčanom tkivu su povezani s neurodegeneracijom" [25]
Ne samo da su ERVW-1 i njegov proteinski sincitin u korelaciji s neurodegeneracijom, također se sumnja da nedostaci u ERVW-1 posebno vode do bipolarnog poremećaja i šizofrenije:
"Preliminarni dokaz povezuje nenormalnu ekspresiju ERVW-1 u glialnim stanicama i neuronima te HERV-W LTR posredovanu nenormalnu staničnu proteinsku ekspresiju s patogenezom bipolarnog poremećaja i šizofrenije" [26]
Ako je to zaista tako, imamo stvarni razlog za zabrinutost zbog nepoznatih dugoročnih učinaka RNK "cjepiva". Već postoji alarmantan broj ozbiljnih kratkoročnih štetnih učinaka kod cijepljenih osoba. Koje će biti dugoročne nuspojave, osobito neurološke, za te ljude i njihovo potomstvo?

Budući da je poznato da je šizofrenija posljedica defektnog proteina sincitina [27], a budući da RNA cjepivo kodira promijenjeni sincitin, nije iznenađujuće saznanje o prvom dokumentiranom slučaju šizofrenije izazvane RNK cjepivom [28]. Zabilježeno je kod 31-godišnjeg muškarca bez prethodne medicinske ili psihijatrijske povijesti, koji je patio od "halucinacija", "razgovarao s mrtvima", te je "konstantno čuo glas suradnika". Ti su se simptomi pojavili nakon primanja prve doze Covid-19 RNK cjepiva, a pogoršali tri tjedna nakon primanja druge doze [29].

Ovaj slučaj potvrđuju brojna VAERS izvješća američkih liječnika i proizvođači samih cjepiva koji spominju šizofreniju ili simptome koji su najčešće povezani s tim stanjem:
- Šizofrenija: 13 slučajeva [31]
- Slušne halucinacije: 91 slučaj [32]
- Halucinacije: 792 slučaja [33]
- Psihotični poremećaj: 100 slučajeva [34]

Šizofrenija ili opsjednutost?


Stoljećima, ako ne i tisućljećima, pa sve do 19. stoljeća, šizofrenija se smatrala posljedicom "opsjednutosti" ili "zlih duhova" [35]. Jedini lijek je bio egzorcizam. Pojavom moderne psihijatrije, šizofrenija se pripisuje više materijalnim uzrocima kao što su genetika, biologija i iskustvo.

Međutim, tijekom posljednjih nekoliko desetljeća, sve veći broj znanstvene literature [36] [37] [38] ponovno istražuje objašnjenje koje je vladalo stoljećima, i ozbiljno se razmatra ideja da je šizofrenija, barem u nekim slučajevima, samo još jedna riječ za stvarnu opsjednutost demonima:
simptomi [šizofrenije], poput deluzija i halucinacija [...] Najčešći tipovi deluzija su sljedeći: "Moje osjećaje i pokrete na neki način kontroliraju drugi" i "Oni mi ubacuju misli u glavu koje nisu moje." Iskustva halucinacija općenito su glasovi koji razgovaraju s pacijentom ili međusobno. Halucinacije su glavni prisutni simptom šizofrenije koji zaslužuje pažljivo proučavanje u nadi da će dati informacije o patofiziologiji poremećaja. Mislili smo da su mnoge takozvane halucinacije u šizofreniji doista iluzije povezane sa stvarnim poticajem iz okoliša. Jedan pristup ovom problemu halucinacija je razmatranje mogućnosti demonskog svijeta. Demoni su neviđena stvorenja za koja se vjeruje da postoje u svim većim religijama i imaju moć posjedovati ljude i kontrolirati njihovo tijelo. Demonsko posjednuće može se očitovati nizom bizarnih ponašanja koje se može tumačiti kao niz različitih psihotičnih poremećaja s deluzijama i halucinacijama. Stoga halucinacije u šizofreniji mogu biti iluzija - lažno tumačenje stvarne osjetilne slike koju tvore demoni. [39]
Granica između šizofrenije i posjednuća toliko je tanka da trenutno neki vrhunski psihijatri rade ruku pod ruku s egzorcistima [40], a Mike Williamson je jednu od svojih knjiga posvetio toj temi:

Cover of
© Dan BernardNaslovnica "Šizofrenija ili opsjednutost duhom".
Zaključak

Naravno, gore navedeno ne znači da će svaka cijepljena osoba završiti opsjednuta ili sterilna .

Postoje tri razloga zašto to neće biti tako:

Prvo, Sott.net je objavio opsežan zdravstveni protokol [41] za ublažavanje nuspojava izazvanih cjepivom.

Drugo, mnoge zemlje [42] predlažu tradicionalna cjepiva koja ne ometaju sincitin kao što to čine RNK cjepiva.

Treće, čini se da svjetski moćnici shvaćaju da njihovo cjepivo nije tako učinkovito kao što su mislili. To je vjerojatno razlog zašto su uveli treću dozu (a uskoro i četvrtu).

Primjetite da treća doza nije niti spomenuta u kliničkim ispitivanjima [43] koja su dovela do uvjetnog odobrenja FDA za RNK cjepiva protiv COVID-a. Tek sredinom kolovoza 2021. Pfizer je podnio zahtjev za odobrenje FDA-e za treću dozu [44]. Krajem rujna 2021. Pfizer još uvijek regrutira sudionike za ispitivanja faze III koja nisu dovršena [45], ali već su prošla puna dva mjeseca (30. srpnja 2021.) otkako su izraelske vlasti počele davati treću dozu svom stanovništvu [46] i učinili to, de facto obveznim [47].

Logično, Izrael je vodeća zemlja po broju ljudi koji su primili treću dozu. Već ju je primilo više od četiri milijuna ljudi [48] od 12 milijuna stanovnika. Zanimljivo je da se treća doza poklopila s naglim povećanjem smrtnosti od COVID -a:

Daily COVID death per million: Israel vs. rest of the world
© Sott.netSmrti od COVID-a u jednom danu na milijun ljudi: Izrael u odnosu na ostatak svijeta.
Požureno masovno cijepljenj trećom dozom i popratni skok smrtnih slučajeva od COVID-a je dodatni faktor koji sugerira da općenito upravljanje ovom epidemijom, a posebno COVID RNK cjepivima, nema nikakve veze sa zdravstvenim mjerama, nego je zapravo povezano s kontrolom stanovništva.

Pokušavajući promijeniti sam genom ljudskih bića, elite se igraju Boga i pokušavaju zavarati Majku Prirodu. U staroj Grčkoj ovaj se stav zvao "hubris", odnosno - oholost:
Hubris je, u grčkoj tragediji, pretjeran ponos ili prkos bogovima [...] Nadmoćni ponos koji navodi ljude da slijede put ili projekte koji vode do izvjesnog samouništenja. U tom smislu, hubris je zločin moći. [...] Hubris je ekstremni ponos ili samopouzdanje individualnog karaktera koji se, kad vrijeđa bogove, obično strogo kažnjava. Središnje značenje hubrisa je činiti djela i misliti više nego što bi običan smrtnik trebao činiti i razmišljati, pokazujući time bezbožnost prema bogovima. Hubris vodi do Nemesis, neizbježnog predstavnika nečije propasti. Nemesis je bila božica ili duh božanske osvete [...] [49]
Nemesis bringing implacable justice to the men who thought they were Gods
© RethelNemesis donosi neumoljivu pravdu ljudima koji su umislili da su bogovi.
Reference:

[1] Stanford Encyclopedia Editors. (2014). "Eugenics" in: Stanford Encyclopedia of Philosophy. Stanford University.
[2] Bowler, Peter (2003). "Evolution: The History of an Idea", 3rd Ed., University of California Press, pp. 308-310.
[3] Timothy F. Murphy and Marc A. Lappé (1994). "Justice and the Human Genome Project". University of Chicago Press
[4] Johnson, Corey G. (2014). "Calif. female inmates sterilized illegally". USA Today.
[5] AA Editors. (2020). "Spain ends forced sterilization of disabled people". Aa.com
[6] Meilhan, Pierre & Brumfield, Ben (2014). "Peru will not prosecute former President over sterilization campaign". CNN.com.
[7] Fridovich-Keil, J. L. (2021). "Gene editing". Encyclopedia Britannica.
[8] Zhang, G., Zhang, Y. & Jin, J. (2021)."The Ultrafast and Accurate Mapping Algorithm FANSe3: Mapping a Human Whole-Genome Sequencing Dataset Within 30 Minutes". Phenomics 1, 22-30
[9] Hsu PD, Lander ES, Zhang F. (2014). "Development and applications of CRISPR-Cas9 for genome engineering". Cell.;157(6):1262-78
[10] "Nathaniel Comfort, PhD". Department of the History of Medicine. Johns Hopkins University
[11] Wikipedia contributors. (2021). "Nathaniel C. Comfort". In Wikipedia, The Free Encyclopedia.
[12] Comfort, Nathaniel (2012). "The Science of Human Perfection: How Genes Became the Heart of American Medicine". Yale University Press.
[13] Becker, J.; Hollstein, R.; Milatz, M. (April 3, 2020). "Exklusiv: Woher die Johns-Hopkins-Zahlen zu Corona stammen". Tagesschau
[14] Zhang, Liguo et al. (2020). "SARS-CoV-2 RNA reverse-transcribed and integrated into the human genome". bioRxiv 2020.12.12.422516;
[15] Doctor Scott. (2021). "COVID-19 Vaccines Aren't Real Vaccines". Natural Chiropractic and Regenerative medicine.
[16] Bill Gallaher (2020). "Response to nCoV2019 Against Backdrop of Endogenous Retroviruses". Virological
[17] Stereochemistry focuses on the 3D shape of chemical substances. We have seen that it is the 3D shape of substances (including proteins) that defines its properties i.e. informational content.
[18] Kloc M. et al. (2021). "Exaptation of Retroviral Syncytin for Development of Syncytialized Placenta, Its Limited Homology to the SARS-CoV-2 Spike Protein and Arguments against Disturbing Narrative in the Context of COVID-19 Vaccination". Biology 10(3):238.
[19] Darcy Jimenez (2021). "Covid-19 vaccines and periods: what do we know so far?" Pharmaceutical Technology
[20] (2021). "Covid-19 : des cas de troubles menstruels après la vaccination, selon l'ANSM". Le Figaro
[21] Laura E. Riley (2021) "mRNA Covid-19 Vaccines in Pregnant Women" NEJM; 384:2342-2343
[22] Chuong E. B. (2013). "Retroviruses facilitate the rapid evolution of the mammalian placenta". BioEssays : news and reviews in molecular, cellular and developmental biology, 35(10), 853-861.
[23] Katzourakis A. (2013). "Paleovirology: inferring viral evolution from host genome sequence data". Philosophical transactions of the Royal Society of London. 368(1626), 20120493.
[24] Rhea, E.M., et al. (2021) "The S1 protein of SARS-CoV-2 crosses the blood-brain barrier in mice". Nat Neurosci 24, 368-378
[25] Lazarus, Ross (2011). "Electronic Support for Public Health-Vaccine Adverse Event Reporting System (ESP:VAERS)" The Agency for Healthcare Research and Quality USDHHS
[26] Laufer G. et al. (2009). "Analysis of transcribed human endogenous retrovirus W env loci clarifies the origin of multiple sclerosis-associated retrovirus env sequences". Retrovirology. 6: 37.
[27] Slokar G. et al. (2015). "Human Endogenous Retroviruses as Pathogenic Factors in the Development of Schizophrenia". Frontiers in Psychiatry. 6: 183.
[28] Slokar, G. (2015). "Human Endogenous Retroviruses as Pathogenic Factors in the Development of Schizophrenia". Frontiers in Psychiatry. 6: 183.
[29] Reinfeld, S. et al. (2021). "Can new onset psychosis occur after mRNA based COVID-19 vaccine administration? A case report". Psychiatry research
[30] Reinfeld, 2021.
[31] DHHS, PHS, CDC, FDA (1990) "Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS)". CDC WONDER Database accessed 09/17/2021, schyzophrenia +Covid vaccine query
[32] DHHS, PHS, CDC, FDA (1990) "Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS)". CDC WONDER Database accessed 09/17/2021, Auditory hallucination +Covid vaccine query
[33] DHHS, PHS, CDC, FDA (1990) "Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS)". CDC WONDER Database accessed 09/17/2021, hallucination +Covid vaccine query
[34] DHHS, PHS, CDC, FDA (1990) "Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS)". CDC WONDER Database accessed 09/17/2021, Psychotic disorder +Covid vaccine query
[35] Mental Help Editors. (2021) "Historical and Contemporary Understandings of Schizophrenia". Mental Help
[36] Pietkiewicz Igor J. et al. (2021) ''Delusions of Possession and Religious Coping in Schizophrenia: A Qualitative Study of Four Cases". Frontiers in Psychology vol.12
[37] Karanci AN. (2014) "Concerns about schizophrenia or possession?" J Relig Health;53(6):1691-2.
[38] Miriam Azaunce (1995) "Is It Schizophrenia or Spirit Possession?", Journal of Social Distress and Homelessness, 4:3, 255-263
[39] Irmak MK. (2014). "Schizophrenia or possession?" J Relig Health. 53(3):773-7
[40] Richard Gallagher (2016) "As a psychiatrist, I diagnose mental illness. Also, I help spot demonic possession." The Washington Post
[41] Dr Gaby (2021) "COVID Mass Vaccination Experiment: Prepare For The Worst With This Health Protocol". Sott.net
[42] Our World in Data Editors (2021) "Which vaccines have been administered in each country?". Our World in Data
[43] Pfizer Editors (2020). "BNT162 RNA-Based COVID-19 Vaccines Protocol C4591001 - PF-07302048". Pfizer
[44] Amy Rose (2021) ''Press release: Pfizer and BioNTech Announce Submission of Initial Data to U.S. FDA to Support Booster Dose of COVID-19 Vaccine". Pfizer
[45] Clinical Trials Editors (2021) '' Study to Evaluate the Safety and Efficacy of a Booster Dose of BNT162b2 Against COVID-19 in Participants ≥16 Years of Age." NIH
46] Yinon Bar-On et al. (2021) "Protection of BNT162b2 Vaccine Booster against Covid-19 in Israel" NEJM 10.1056
[47] Dov Lieber (2021) "In Israel, Being Fully Vaccinated Now Means Three Shots" The Wall Street Journal
[48] Ilan Ben Zion (2021) "Israel says US booster plan supports its own aggressive push". Associated Press
[49] Theatre of Ancient Greece Editors (2014) "Hubris" Theatre of Ancient Greece