Teksas
© Talk Fracking/Twitter
Bušotine koje su nastale eksploatisanjem nafte i gasa doprinose stvaranju masivnih rupa širom zapadnog Teksasa, koje mogu dovesti do razornih zemljotresa.

Prema rečima geofizičara sa južnog metodističkog univerziteta, tlo polako propada "probušen kao jastučnica sa naftnim bušotinama".

U Teksasu ima skoro 297.000 naftnih bušotina. Mnoge od njih se nalaze u Permskom basenu.

"Ove opasnosti predstavljaju opasnost za stanovnike, puteve, pruge, nasipe, brane i naftovode i gasove, kao i potencijalno zagađenje podzemnih voda", rekao je profesor Zong Lu.

Lu i njegov saradnik Džin Vu Kim su istraživali vezu između ovog fenomena i ljudskih aktivnosti.

Teksas
© Zhong Lu and Jin-Woo Kim/SMU
Deformacija tla
Dva naučnika su u studiji, objavljenoj u žurnalu "Naučni izveštaji" (Scientific Reports), pokazali da se tlo značajno pomerilo na površini od oko 6.500 kvadratnih kilometara na zapadu Teksasa. Kombinovanjem satelitskih slika sa podacima o naftnim bušotinama u regionu oni su zaključili da je ovo nestabilno tlo povezano sa decenijama crpljenja fosilnog goriva.

Poznato je da su tehnike crpljenja nafte i gasa poput "frakinga" - hidrauličnog frakturisanja u kojim se u bušotinu pod pritiskom ubrizgava mešavina vode i hemikalija - povezane sa geološkim hazardima.

Ubrizgana smeša povećava pritisak na stenu koja puca i oslobađa gas, što uzrokuje pomeranje tla. Pomeranje tla usled primene ovih tehnika crpljenja i nestabilna formacija stena zapadnog Teksasa mogu dovesti do stvaranja vrtača i zemljotresa.

Ubrizgavanje otpadnih voda i ugljen-dioksida povećava pritisak u stenama, što je najverovatnije uzrok podizanja tla.