imunitet
Imunitet je obrambeni mehanizam i izrazito kompleksan entitet i o njemu nam, na jasan i precizan način, govori prof. Tomislav Terzin. Ovo je vrlo važna lekcija koja nam je potrebna da bi smo stekli osnovno znanje o tome kako funkcionira naš veličanstveni imuni sistem, te tako sačuvati nešto dragocjeno, prirodom dato, od horskog nametanja "spasavajućih" odredbi pseudo znanosti.