Ruska kompanija pronaška naftno polje u istočnom Arktiku

Ruska kompanija „Rosnjeft“ saopštila je da je otkrila novo naftno polje na grebenu Hatanga na Arktiku.
U svom saopštenju, državna naftna kompanija Rusije navela je da je prva otkrila rezerve nafte u istočnom delu Arktika. U saopštenju nije objavljeno koja je količina naftnih rezervi u pitanju.

Kompanija je objavila prve rezultate bušenja na šelfu zaliva Hatanga na Laptevskom moru. Bušotina je dobila naziv „Centralna Olginska 1“.

„Na šelfu zaliva Hatanga Laptevskog mora izvađen je trostruki uzorak sa dubina od 2.305 do 2.363 metra, koji je pokazao visoku zasićenost naftom u kojem preovlađuju lake frakcije nafte. Već na osnovu prvih ispitivanja može se zaključiti da je otkriveno novo naftno polje čiji se kapacitet povećava sa daljim bušenjem. U ovom trenutku nastavlja se uzorkovanje“, saopštila je kompanija.

„Dobijeni rezultati bušenja na Hatangi omogućavaju kompaniji ’Rosnjeft‘ da se smatra prvim otkrivačem naftnog polja na istoku Arktika“, istakla je kompanija „Rosnjeft“.