TV zombie
Da li smo u stanju da primetimo koliko smo svakoga dana sve više sami...


Ne, ovo nije budućnost...Već nam se dešava!