Samo da rata ne bude
U vrijeme kriza, prorade emocije. Ne one pozitivne, nego negativne koje nas oslijepe i ne dozvoljavaju nam razumno razmišljati i djelovati. Kada agonija krene, već je kasno za sve. Zbog toga vam nudimo ovaj poučan video gdje 400 mališana pjeva pjesmu Đorđa Balaševića "Samo da rata ne bude" iz 1987. godine. Poruka je vječna i važi za sve narode ovog Planeta.