berlin
© AFP / dpa / Christophe Gateau
Njemačka bi trebalo da se bori protiv svih oblika diskriminacije izmjenama svog osnovnog zakona i stvaranjem posebnog ministarstva za "socijalnu koheziju" kako bi se obezbijedile garancije manjinama, rekla je grupa poslanika u manifestu koji je izazvao polemiku na mreži.

"Svi oblici grupnog neprijateljstva trebaju biti zabranjeni." U manifestu, koji su između ostalih podržali potpredsjednica njemačkog Bundestaga Claudia Roth i drugi ugledni poslanici Green-a i MEP-a, stoji da su njeni autori pozvali državu da odobri poseban mandat "zaštite" prava manjina.

Postojeći njemački ustav već garantuje jednaka prava svim ljudima bez obzira na njihov pol, porjeklo i druge karakteristike, ali autori manifesta kažu da je njegovo formulisanje "problematično i neadekvatno" i ne uspijeva da odgovori na poteškoće sa kojima se manjine suočavaju u pokušaju da dobiju pristup obrazovanju ili mogućnosti za posao zbog navodno raširenog rasizma i seksizma.

"Njemačka je imigraciono društvo, a diskriminacija je fenomen sa kojim se veliki dio našeg raznolikog društva svakodnevno mora suočiti", kaže se u manifestu koji su objavile njemačke novine Die Zeit.

Činjenica da većinu vodećih pozicija u politici, biznisu i nauci zauzimaju ljudi koji "teško da predstavljaju" živahnu raznolikost savremenog njemačkog društva takođe ne pomaže tom pitanju, kaže se u dokumentu. Njegovi autori predlažu izmjenu ustava kako bi vlada učinila da "garantuje zaštitu" od svake diskriminacije u vezi sa grupom i obaveže se da "radi na uklanjanju postojećih nedostataka".

Da bi to učinili, poslanici predlažu stvaranje "Ministarstva socijalne kohezije" koje bi imalo zadatak da se bavi pitanjima koja se kreću od diskriminacije, migracije i politike azila, do ženske i queer politike, pored pitanja koja se odnose na mlade, starije osobe, osobe sa invaliditetom i - kao šlag na torti - promociji demokratije. Kao da stvaranje cijelog novog ministarstva nije dovoljno, dokument poziva sva njemačka ministarstva da prilikom donošenja bilo kakvih odluka uzmu u obzir pitanja različitosti.

Neki od najkontroverznijih prijedloga uključuju dodjeljivanje posebnih prava manjinama kada su u pitanju pravne žalbe, tako da su one "sposobnije i spremnije da preduzmu zakonske mjere protiv bilo kakve doživljene diskriminacije". Jedan takav prijedlog posebno kaže da bi u takvim slučajevima teret dokazivanja trebao biti na optuženom svaki put kada se otkriju "prve indikacije" diskriminacije.

Manifest takođe poziva na poseban zakon koji bi pravno obavezao javne organizacije i preduzeća da osiguraju da "diskriminisane grupe" budu zastupljene u njihovoj strukturi, a posebno na rukovodećim mjestima "barem proporcionalno njihovom udjelu u stanovništvu".


Pored toga, svaki novi zakon ili vladina uredba donijeta u Njemačkoj u budućnosti takođe treba da dobije "analizu uticaja raznolikosti", sličnu analizi regulatornog uticaja, kako bi se vidjelo kakav bi uticaj mogao da ima na raznolikost prije nego što stupi na snagu.

"Umjesto pojedinačnih mjera, konačno nam je potreban opšti koncept kako bismo postigli jednakost za sve ljude", rekla je bivša portparolka zelenih za žensku politiku Gesine Agena. "To je centralni zadatak za sljedeću saveznu vladu."

Neki njemački mediji tretirali su dokument kao dio predizborne kampanje stranke uoči predstojećih parlamentarnih izbora u septembru. Ipak, izgleda da mnogo Njemaca ne cijeni takav "koncept".

Iako je bilo nekih ljudi koji su pozdravili sugestije, većina ih je brzo uporedila sa "novogovorom" iz kultnog distopijskog romana George Orwella iz 1984. godine. Mnogi su rekli da novo ministarstvo neće biti ništa drugo do misaona policija poput zloglasnog Stasija - domaće službe bezbjednosti Istočne Njemačke.

Drugi su rekli da bi takvo ministarstvo, ako ikada bude stvoreno, vodilo samo daljoj podjeli društva umjesto da promoviše bilo koji oblik "kohezije". Neki su rekli da je "Ministarstvo socijalne kohezije" jednako korisno za jedinstvo kao i "Ministarstvo državne bezbjednosti" za ljudska prava.

Njemačkim Zelenim, međutim, nisu nepoznate sve vrste kontroverznih sugestija. Još 2019. godine pokušali su da uvedu klimatsku klauzulu u bilo koji budući nacrt zakona kako bi se osiguralo da neće naštetiti globalnoj borbi protiv klimatskih promjena. "U ustavu mora biti kočnica za CO2", rekla je tada kopredsjedavajuća stranke Annalena Baerbock. U ljeto 2020. godine, drugi lider Zelenih Robert Habeck pozvao je da se pojam "rasa" u potpunosti ukloni iz njemačkog osnovnog zakona.