biden
© AP
Koalicija od 20 američkih država podnijela je tužbu protiv Bidenove administracije za "promjenu zakona" koji naređuje školama da dozvole transrodnim djevojkama, koje su biološki muškarci, da se takmiče u ženskim sportskim timovima.

Tužbu su u utorak podnijeli državni tužioci iz 20 država koje su pod upravom Republikanaca, na čelu sa državnim tužiocem iz Tenesija Herbertom Slatterijem. U tužbi se tvrdi da je izvršni nalog koji je izdao Biden u januaru, zajedno sa dvije direktive koje su izdale Komisija za jednake mogućnosti zapošljavanja (EEOC) i odjeljenje za obrazovanje, predstavljao nezakonit pokušaj da se zaobiđe Kongres i promijeni savezni zakon.

Bidenova izvršna naredba zadužila je svaku saveznu agenciju da preispita njihovu politiku kako bi "spriječila i borila se protiv diskriminacije na osnovu rodnog identiteta ili seksualne orijentacije". Nakon naredbe, EEOC i Odjeljenje za obrazovanje izdali su svoje smjernice, koje su u slučaju odjeljenja zahtijevale od škola i fakulteta da dozvole transrodnim ženama da uđu u ženske sportske timove.

Ako škola koju finansira država, odbije da se pridržava ovoga, ili odbije da dozvoli transrodnom učeniku da koristi kupatilo koje želi, smjernice odjeljenja navode da može pokrenuti istragu.

Bidenova naredba i dva dopisa koja su uslijedila bili su zasnovani na tumačenju slučaja Bostok protiv okruga Clayton, slučaja koji je prošle godine došao pred Vrhovni sud. U presudi 6-3, sud je presudio da poslodavci ne mogu otpustiti zaposlenike "samo zato što su homoseksualci ili transrodni", utvrdivši da se zaštita Zakona o građanskim pravima iz 1964. protiv "polne" diskriminacije primjenjuje i na "seksualnu orijentaciju" i rodni identitet.

U presudi suda, sudija Neil Gorsuch je napisao da "nemamo namjeru da se bavimo kupatilima, svlačionicama ili bilo čemu sličnom". Ipak, suci koji su glasali protiv Samuel Alito i Clarence Thomas predvidjeli su da će se presuda koristiti samo za to, a Bidenova administracija je u međuvremenu dokazala da su u pravu.

Sudija Brett Kavanaugh takođe je glasao protiv, tvrdeći da retroaktivno tumačenje Zakona o građanskim pravima nije posao Vrhovnog suda. "Mi smo sudije", napisao je, "a ne članovi Kongresa. Naša uloga nije da donosimo ili mijenjamo zakon."

Sleter je ponovio ove riječi u utorak kada je govorio o tužbi. "Ovaj slučaj se odnosi na to da dvije savezne agencije mijenjaju zakon, što je isključiva privilegija Kongresa", rekao je on u saopštenju. "Agencije jednostavno nemaju ta ovlaštenja. Ali to ih nije spriječilo da pokušaju."

Demokratska stranka do sada nije uspjela da usvoji Zakon o ravnopravnosti, ambiciozan zakonski akt koji bi takvu zaštitu za transrodne osobe zapravo upisao u zakon. Pošto je Senat podijeljen 50-50, malo je vjerovatno da će taj akt uskoro biti usvojen. U međuvremenu, svi pokušaji da se to uradi djelimično, kao u slučaju Evropskog ekonomskog komiteta i Ministarstva obrazovanja, naići će na otpor republikanaca i o tome će vjerovatno odlučivati sudovi.