senatorka
© YouTube
Machaela Cavanaug, senatorica iz Nebraske
Dobro ste prošli na izborima. Kako fina senatorka.


Komentari nisu potrebni.