milo đukanović

Milo Đukanović
Veće sudije Suzane Mugoše u Višem sudu u Podgorici izreklo je prvostepene presude optuženima za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora u Crnoj Gori u oktobru 2016. godine. Suzana Mugoša je saopštila da su optuženi u slučaju za pokušaj terorizma krivi.

Vijeće sudije Suzane Mugoše danas je u Višem sudu u Podgorici izreklo prvostepene presude optuženima za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora u Crnoj Gori u oktobru 2016.

Sudija Suzana Mugoša je saopštila da su svi optuženi krivi.

"Svaki član kriminalne organizacije je imao unaprijed određen zadatak i ulogu, a u djelovanju kriminalne organizacije postoji spremnost za primjenu nasilja i zastrašivanja, pri čemu su svi uračunljivi i svjesni svoga djela htjeli njegovo izvršenje i znali da je njihovo djelo protivpravno", saopštila je Suzana Mugoša.
 • Eduardu Šišmakovu - 15 godina,
 • Vladimiru Popovu - 12 godina,
 • Dikić Bratislavu - 8 godina,
 • Bogićević Predragu -7 godina,
 • Ristić Nemanji - 7 godina,
 • Đorđević Srboljubu - 1 godina i 6 mjeseci,
 • Milić Branki - 3 godine,
 • Dušić Milanu - 1 godina i 6 mjeseci,
 • Maksić Draganu - 1 godina i 9 mjeseci,
 • Čađenović Mihailu - 1 godina i 6 mjeseci,
 • Mandić Andriji - 5 godina,
 • Knežević Milanu - 5 godina,
 • Hristić Kristini - uslovno 1 godina.
 • Sud je donio rješenje o produženju pritvora Dikiću.