Naučio sam da hrabrost nije odsustvo straha, nego tvoja pobjeda nad njime. Hrabar čovjek nije onaj koji se ne boji, već onaj koji nadvlada svoj strah.

- Nelson Mandela