big farma
Prema novim financijskim izvješćima, farmaceutska industrija preusmjerila je novac EU, namijenjen istraživanju refinanciranog javnog interesa, poput pripreme za pandemiju, u područja gdje farmaceutska industrija može stvoriti profit.

Dužnosnici u Bruxellesu željeli su sufinancirati istraživanja, koja bi osigurala bolju pripremu Europske unije za pandemiju sličnu onoj koju danas doživljavamo. Ali njihovi partneri, velike farmaceutske kompanije, odbacile su taj prijedlog, pobrinuvši se za to da novac poreznih obveznika umjesto toga bude uložen u studije, koje imaju više potencijala za komercijalnu primjenu. Ukratko, lobistima velikih farmacija bilo je dopušteno da usmjeravaju milijarde eura javnih sredstava kako su smatrali prikladnim, tvrdi novo izvješće.

Cilj kritike je Inicijativa za inovativne lijekove (IMI), javno-privatno partnerstvo koje je, između 2008. i 2020., ravnopravno financirala lobistička skupina Europske federacije farmaceutske industrije i udruga (EFPIA) i Europska komisija za usklađivanje u iznosu od 5.3 milijarde eura (5.8 milijardi USD). Novac bi trebao ići u područja "neispunjenih medicinskih ili društvenih potreba", ali u praksi korporativni prioriteti dominiraju u odlučivanju, kažu izvješća nevladine organizacije "Corporate Observatory Europe" (COE).
"Užasnuti smo dokazima koji govore kako lobi za farmaceutsku industriju EFPIA ne samo da nije razmotrio financiranje takozvane "bio-pripremljenosti" (tj. da je spreman za epidemije poput one koju je prouzrokovao novi koronavirus, COVID-19) ... nego da se protivio tome da bude uključen u rad IMI-ja, kada je mogućnost za takvo što kreirala Europska komisija 2017. godine", navodi se u novom izvješću Vijeća Europe.
Odbačeni prijedlog usmjerio bi novac u pročišćavanje računalnih simulacija i analizu modela testiranja na životinjama, što bi potencijalno ubrzalo regulatorno odobrenje cjepiva, navodi Guardian. Ali glasnogovornica IMI-ja nazvala je izvještaj "zabludom".
"Istraživanje, koje je predložila EK u temi o bio-pripremljenosti bilo je malog opsega", rekla je. "IMI-jevi projekti, izravno ili neizravno, pridonijeli su boljoj pripremi istraživačke zajednice za trenutnu krizu, program Ebola + ili ZAPI".
ZAPI, odnosno Zoonotic inicijativa za predviđanje i pripremljenost, pokrenuta je 2015. godine, s proračunom od 20 milijuna eura (21.8 milijuna USD) nakon epidemije ebole, koja se dogodila godinu dana ranije. Izvještaj Vijeća Europe kaže da je primjer obrasca "zakašnjelih intervencija kad je epidemija već u tijeku", sličan ovogodišnjem hitnom financiranju istraživanja koronavirusa.

Istraživački centar doveo je u pitanje to je li javni novac EU-a dobro primijenjen putem IMI-ja. Veliki dio toga novca otišlo je na istraživanje raka, Alzheimerove bolesti i dijabetesa; područja koja su potencijalno profitabilna te im je poklonjena pozornost od strane privatnih tvrtki. No, inicijativa je zanemarila spremnost za epidemije, HIV / AIDS te zanemarene tropske bolesti povezane sa siromaštvom, navodi se u izvješću.