VISA Mastercard
Italijanska ekonomija je na kolenima, sa jedne strane sve veće siromaštvo uzrokovano korona virusom, zatvorenom proizvodnjom i izvorima zarade, potom na mnogim područjima veoma oskudnom pomoći države, s druge strane postoji sumnja da će nivo rada na crno već prisutan kao fenomen u velikom procentu u Italiji ostaviti prazne kase u koje treba da se sliva porez, doprineli su da se donese odluka o maksimalnom iznosu plaćanja u gotovini od 1. jula ove godine.

2.000 evra je suma koja može biti plaćena u gotovini, a od januara 2.022. samo 1.000 evra i neće biti dozvoljeno obrazloženje da je u pitanju "donacija" ili "pozajmica" ako se na računu u banci nađe suma od nedokazane zarade, a ko prekrši granicu platiće preslanu kaznu, jer će svi podaci biti objedinjeni u državnoj Poreskoj agenciji.

Znači, ne radi se samo o plaćanju u gotovini do 2.000 evra već i o dokazivanju porekla novca jer neće biti omogućena "motivacija" poklon ili pozajmica, jer novac koji se nalazi na računu treba da potiče iz zarade, znači trebalo bi da je plaćen i porez. Predviđene kazne odnose se na oba počinioca, na onog ko je uplatio novac i na onog kome je namenjen. Ne može takvu operaciju više da napravi ni prijatelj niti bilo ko iz familijarnog odnosa.

Te sume i datume predvideo je Fiskalni dekret povezan sa Zakonom o bilansu i predstavlja najnoviji instrument u Vladinim rukama za borbu protiv fiskalne utaje, a kazne su od 3.000 do 50.000 evra u zavisnosti od težine prekršenog pravila. Sanitarno vanredno stanje dalo je toj odluci novi impuls, ne mali, za nužnost plaćanja koje ostavlja trag. Jer, u vreme nasilnog zatvaranja aktivnosti mnogi su svoje proizvode prodavali online i tako su izbegli da plate porez.

Preporučuju se plaćanja bankomatom, kreditnim karticama, platnim nalogom, čekovima, sve u cilju da se vidi protok novca, da se izađe koliko je god mogućno iz sive ekonomije i uvede modernizacija društva i ekonomije. Tako će se redukovati reciklaža novca iz ilegalnih delatnosti. Ako postoji neophodnost plaćanja veće sume ona se može rateizovati.

Italija je zemlja koja je doslovno priklještena poreskom utajom i u kojoj je još veoma visok fenomen rada na crno. Oni koji nisu saglasni sa takvom odlukom pitaju se u šali ili ne da li se vratilo vreme da se novac u gotovini drži pod dušekom i koliko se sme držati u nekom tajnom skrovištu.