Libanon: Rijeka smeća stotinama metara u glavnom gradu
© HASAN SHAABAN / Reuters
Prigradska naselja glavnog grada Libanona pretrpana su gomilama vreća za smeće i nalikuju na pravu rijeku smeća koja nema gdje isteći.

Problem je počeo u srpnju prošle godine, kada je zatvoren glavni deponij otpada u Beirutu. Smeće se skupljalo u odlagalištu u Jdeidehu, no ubrzo se doslovno prelilo, i sada krivuda uz ulice stotinama metara. Libanonska vlada pokušala je postići dogovor o izvozu smeća u Rusiju, no sporazum je propao, i od tada nitko nije ponudio konkretno rješenje za problem smeća koje teče ulicama i ugrožava zdravlje građana.
Libanon: Rijeka smeća stotinama metara na ulicama glavnog grada
Ova panoramska fotografija prikazuje razinu smeća, ogromne hrpe otpada naslagane u luci u libanonskom glavnom gradu