Radnici
Kina je već pretekla Sjedinjene Države kao najjača ekonomija svijeta po paritetu kupovne moći, a do 2050. će to učiniti i Indija, navodi se u izveštaju multinacionalne revizorsko-konsultantske kompanije PrajsvoterhausKupers (PwC) sa sjedištem u Londonu.

U izvještaju pod nazivom „Dugoročni izgledi: Kako će se globalni ekonomski poredak promijeniti do 2050. godine”, PwC je rangirao 32 zemlje na osnovu projektovanog bruto domaćeg proizvoda (BDP) mjerenog paritetom kupovne moći.

Makroekonomisti PwC-a su koristili paritet kupovne moći kao mjeru ekonomske produktivnost i životnog standarda među zemljama.

Prvo mjesto na rang listi pripalo je Kini s procjenjenim BDP-om u 2050. godini (prema paritetu kupovne moći) od 58.500 milijardi dolara i petinom udjela u svjetskoj ekonomiji.

Pored toga i kineska vojna moć će nadmašiti američku, navode stručnjaci.