Svjetskom bankom i MMF-om
"Jednog dana, kao što je današnji, u srpnju 1944. je završena Monetarna i financijska konferencija Bretton Woods (SAD), na kojoj su osnovani Međunarodni monetarni fond i Svjetska banka. Te su organizacije diktirale ekonomsku sudbinu Bolivije i svijeta.

Danas možemo potvrditi da smo potpuno neovisni od njih", na Twitteru je napisao predsjednik Bolivije Evo Morales, te proglasio punu neovisnost svoje vlade od ovih "međunarodnih" organizacija koje su imale devastirajući učinak u prošlosti Bolivije.

Morales je također rekao kako su prije dolaska njegove vlade u Boliviji ove agencije imale urede u samom sjedištu vlade i sudjelovale na sastancima ministarskog kabineta.

Kada je Morales došao na vlast u Boliviji, provodile su se oštre mjere štednje i divlja privatizacija po neoliberalnom modelu. U samo godinu dana vladavine se situacija dramatično primijenila.

Tijekom 2006. je Evo Morales socijalna izdvajanja za zdravstvo, obrazovanje i borbu protiv siromaštva povećao za 45%.

Neke od najvećih prepreka s kojima se u posljednjih 60 godina morao suočiti bolivijski narod su stvorene zbog provedbe neoliberalne ekonomske politike, koju su zemlji nametnuli Međunarodni monetarni fond i Svjetska banka.

No, proces "razvoda" s Međunarodnim monetarnim fontom nije tekao glatko. Naime, posljednju transakciju s MMF-om je Bolivija imala u drugoj godini mandata Moralesa, 2007. godine, da bi tek danas predsjednik mogao potvrditi kako prekida sve veze s ovom "međunarodnom" financijskom institucijom.

Izvor: MMF - Bolivija