Slika
Smrt se vratila u Evropu, jer su zemlje NATO-a, uz pomoć SAD podržale naciste u Kijevu, rekao je lider Donjeg doma ruskog parlamenta Sergej Nariškin.

"Život pokazuje da brojne lekcije iz istorije, ili nisu naučili, ili su ih zaboravli. Tragični događaji u Jugoslaviji, Iraku, Libiji i Siriji to dokazuju, kao i dva svetska rata, koja su imala mnogo zajedničkog", rekao je Nariškin za vreme posete Seulu.

Oba globalna sukoba su izazvana ekstremnim ambicijama nekih političara, idejama nacionalne izuzetnosti i sklonošću da se problemi rešavaju silom, kazao je on.

Nariškin je dodao da je važnu ulogu odigralo slabo poznavanje istorije, nacionalnih kvaliteta, psihologije, tradicije i vrednosti drugih naroda, kao i nespremnost da će uđe u dijalog.

"Zar ne mislite da bi iste stvari mogli da vidimo kad analiziramo razloge za sukobe u različitim delovima sveta? Pogledajte kako sa manijačkom upornošću lideri pojedinih zemalja ističu izuzetnost svoje nacije, kad govore o značajoj ulozi koju igra njihova nacija u svetu. Pogledajte kako su uporni u rešavanju mnogih probelma silom", kazao je Nariškin.

Nariškin je u otvorenom uvodniku "Rosijsakaje gazete" napisao da je građanski rat u Ukrajini veštački izazvan i proširivan spolja, u skladu sa velikim planom, koji su napravile SAD.

On je dodao da SAD nastoje da zamene Rusiju na njenom tradiconalnom geopolitičkom, trgovinskom i ekonomskom prostoru, kako bi evropski kontinent stavile u sferu svog sveobuhvatnog uticaja.