Slika
UNICEF je objavio potresne statističke podatke o položaju djece u Francuskoj. Međunarodna televizija Sahar, pozivajući se na agenciju Mehr, javlja da je najnoviji izvještaj Međunarodnog fonda za djecu pri Ujedinjenim nacijama (UNICEF) pokazao kako više od tri miliona djece u Francuskoj živi ispod granice siromaštva. U današnjem izvještaju navodi se kako u Francuskoj živi 30.000 djece beskućnika. Oko 9.000 njih živi u improvizovanim nastanbama dok 140.000 djece napusti školu svake godine.

“Ovaj izvještaj je alarm koji treba upozoriti vlasti da poduzmu hitne i efikasnije mjere za svako dijete”, kazala je šefica UNICEF-a u Francuskoj Michele Barzach. Prema njenim riječima, Francuska nije uspjela provesti strategiju za rješavanja ključnih pitanja djece. “Globalne strategije za djecu još uvijek ne postoje u Francuskoj”, naglasila je.

U izvještaju se također navodi kako je povećan broj djece migranata koja u zemlji pristižu bez pratnje. Procjenjuje se kako je broj takve djece između 8.000 do 10.000. “Djeca su lišena osnovnih prava i žrtve su diskriminacije”, dodala je Barzach napominjući kako je veliki broj djece žrtva trgovine ljudima.