rich and poor money
© Shutter stock
Američka Komisija za hartije od vrednosti usvojila je pravilnik prema kojem će kompanije morati da daju podatke o razlici u platama između menadžera i radnika.

Prema novom pravilniku, kompanije će morati da objave median plata svojih radnika, bez uključenih menadžerskih plata, kao i odnos tog iznosa i iznosa plata menadžera. Pravilnik će se primenjivati od 2017. godine.

Republikanci i poslovna zajednica oštro se protive novim pravilima, jer smatraju da su beskorisna i da služe samo kako bi se stvorio pritisak na kompanije da smanje menadžerske plate.

Prema podacima Instituta za ekonomsku politiku, koji se zalaže za prava radnika, plate direktora u 350 najvećih kompanija u SAD, prema ostvarenom prihodu, porasle su u razdoblju od 1978. do 2014. za čak 997 odsto, dok su plate zaposlenih bez rukovodećih pozicija porasle za samo 10,9 odsto.

Krajem sedamdesetih, prosečna plata menadžera bila je 30 puta veća od plate radnika, dok je 2014. bila čak 300 puta veća.