Slika
© Reuters/Robert Galbraith
Odgovorna finansijska institucija ne bi produžila novi kredit između 17 i 40 milijardi dolara dužniku koji se muči da isplati već postojeći dug od nekoliko milijardi dolara.

Međutim, to je upravo ono što je Međunarodni monetarni fond (MMF) uradio prošlog meseca kada je produžio kredit vladi Ukrajine. Novi kredit možda nema puno ekonomskog smisla, ali podrška ukrajinskoj vladi je u skladu sa agendom spoljne politike vlade SAD.

Pošto MMF dobija najveći deo novca od SAD, nije iznenađenje da će njegovo delovanje biti u skladu sa spoljnopolitičkim ciljevima SAD. Ne bi bilo prvi put da MMF iskoristi novac američkih poreznika za pokretanje diktatorskih režima i podržavanje nesigurne ekonomske politike.

Neki će reći da MMF podržava slobodna tržišta tako što zahteva od država kojima daje kredit da implementiraju pozitivne ekonomske reforme, kao što je smanjena javna potrošnja. Međutim, ostali uslovi, kao što je recimo da država koja dobije kredit smanji opticaj novca i implementira industrijsku politiku sa akcentom na izvozu, baš i ne promoviše pravo slobodno tržište, niti poboljšava životni standard naroda.

Problem sa MMF-om se ne može rešiti menjanjem uslova koji dolaze sa njegovim kreditima. Osnovni problem jeste da se MMF finansira resursima koji se silom uzimaju iz privatnog sektora.

Uzimanjem resursa iz privatnog sektora i dodeljivanjem birokratama iz MMF-a, vlada izokreće tržište, oštećujući i američke poreznike i stanovnike država koje dobijaju kredit. Ideja da je MMF na neki način bolji od privatnih investitora što se dodeljivanja kapitala tiče je pogrešna kao i bilo koji drugi oblik centralnog planiranja. MMF se mora ukinuti, a ne reformisati.

MMF nije jedina američka institucija koja manipuliše svetskom ekonomijom. U proteklih par godina, pojavio se misteriozni kupac, poznat samo kao "Belgium", koji je taj nadimak dobio zato što deluje kroz belgijski račun, a sada je treći na svetu po broju obveznica.

On izvodi veće kupovine uvek kada je to zgodno za vladu SAD, tj. kada strana država prodaje veću količinu obveznica. On je isto to učinio kada su Federalne rezerve pokrenule program kvantitativnog olakšavanja. Iako ne postoje dokazi da ovaj kupac radi direktno za vladu SAD, tajming njegovih kupovina je prilično sumnjiv.

Nije nemoguće da su Federalne rezerve uključene u ovu kupovinu. Poznato je da one aktivno interveništu na globalnom tržištu.

Kakve su još sporazume Federalne rezerve sklopile sa inostranim vlastima? Da li Federalne rezerve, kao i MMF, rade na tome da izvuku Grčku i druge države iz dugova? Da li Federalne rezerve tajno pomažu spoljnoj politici SAD kao što su to činile osamdesetih, finansirajući kredite tadašnjem savezniku SAD, Sadamu Huseinu?

Uzimajući novac od američkih poreznika radi podržavanja ekonomski slabih i ponekad korumpiranih vlasti, MMF remeti tržište, obogaćuje korumpirane vlasti i šteti kako američkim poreznicima, tako i državama koje dobijaju "pomoć" od MMF-a. Vreme je da se zaustave i MMF i američka spoljna politika.