Klimatske promjene
Svakih deset godina klimatski znanstvenici kažu kako imamo deset godina da spasimo planetu. Ponekad je žele spasiti od globalnog zatopljenja, a drugi puta kažu da je žele spasiti od globalnog zahlađenja.