Čudni zvukovi u Slovačkoj
Nešto se jako čudno događa u posljednjih nekoliko godina u atmosferi na planetu. Čudni zvukovi su se ponovo čuli u Slovačkoj 15.10.2016.godine. Šta je to?