Čudni zvuci Austin, Teksas
© YouTube / BradyKDrum
Zvukovi su se ponavljali i trajali su oko 45 minuta. Zvuk je nepromijenjen sa mikrofona iPhone 8.