Čudni zvukovi čuli su se u Baronu, Oklahoma
Čudni zvukovi truba snimljeni su i postavljeni na YouTubeu od strane korisnika Jacoba Sullivana 27. lipnja 2018. godine. On izvještava da se zvukovi događaju već nekoliko dana.