Čudna buka Nizozemska
15. listopada 2018. korisnik You Tube usluga "Pukovnik Robert Gould Shaw" prenio je snimke neobičnih zvukova koje je čuo s neba u Nizozemskoj.