Ova vatrena kugla je snimljena nad Antofagastom u Čileu, u utorak 11. kolovoza 2015.