cjepiva
Javna rasprava i dokumenti otkrivaju da FDA zna da bi hitne COVID-19 vakcine na tržištu mogle da izazovu širok spektar opasnih po život neželjenih efekata, uključujući smrt.

Ukoliko javnost ne bude upoznata sa njihovim stvarnim efektima i ako joj se ne da izbor, njihova široko rasprostranjena prisilna promocija kao "sigurne i efikasne" i "neophodne" krši medicinski etički princip informisanog pristanka.

Sastanak savjetodavnog odbora američke Uprave za hranu i lijekove pod nazivom "Vakcine i srodni biološki proizvodi", predstavljen na mreži 22. oktobra 2020. godine, obuhvatio je prezentaciju PowerPoint od 27 slajdova dr Steve Anderson-a, direktora MPP, Kancelarije za biostatistiku i epidemiologiju, Centra za Procjenu i istraživanje bioloških lijekova (CBER).

Slajd 16 ove prezentacije sadržao je "NACRT radne liste mogućih ishoda neželjenih događaja" povezan sa skorim uvođenjem COVID-19 vakcina koje podležu nadzoru bezbjednosti FDA, pokazujući tu smrt, kao i 21 drugi ishod (od kojih je većina možda prijetnja po život), navedene kao mogući neželjeni ishod vakcina protiv COVID-19.


Komentar: Dokumentarac.com nam prezentira FDA-ov popis mogućih neželjenih reakcija na C0VID-19 cjepivo
● Guillain-Barréov sindrom

● Akutni diseminirani encefalomijelitis

● Poprečni mijelitis

● Encefalitis / mijelitis / encefalomijelitis /meningoencefalitis / meningitis /encefolapatija

● Konvulzije / napadaji

● Moždani udar

● Narkolepsija i katapleksija

● Anafilaksija

● Akutni infarkt miokarda

● Miokarditis / perikarditis

● Autoimuna bolest

● Smrt

● Utjecaj na ishod trudnoće i porođaj

● Ostale akutne demijelinizirajuće bolesti

● Neanafilaktičke alergijske reakcije

● Trombocitopenija

● Diseminirana intravaskularna koagulacija

● Venska trombembolija

● Artritis i artralgija / bolovi u zglobovima

● Kawasakijeva bolest

● Multisistemski upalni sindromkod djece

● Pogoršanje bolesti izazvano cjepivom

*FDA - Food and Drug Administration - agencija savezne vlade SAD-a koju je Kongres ovlastio za inspekciju, ispitivanje, odobravanje i postavljanje sigurnosnih standarda za hranu, dodatke za hranu, lijekove, kemikalije, kozmetiku, kućanske i medicinske uređaje.

Implikacije ove prezentacije su vrlo zabrinjavajuće. Osoblje FDA je jasno svjesno mogućih smrtonosnih neželjenih efekata vakcina protiv COVID-19 i unaprijed se priprema da bude na oprezu za takve neželjene ishode kroz "postmarketinško prevladavanje".

Ovaj pristup krši princip predostrožnosti, koji zahtjeva da se medicinska intervencija pokaže bezbjednom prije puštanja na tržište. Ako se unaprijed zna da proizvod može nanijeti štetu, a posebno smrt, i dalje se pušta bez da javnost bude u potpunosti obaviještena o tim rizicima, to predstavlja grubo kršenje medicinskih etičkih principa utvrđenih Nirnberškim kodeksom u cilju sprečavanja kršenja ljudskih prava.

Dva poziva na hitnu akciju
  1. SADA je trenutak da se zauzmete za svoja osnovna ljudska zdravstvena prava i zahtijevate od svojih zakonodavaca i izabranih zvaničnika da COVID-19 (i sve vakcine) budu dobrovoljne i da nisu obavezne.
  2. Postoje dva predstojeća roka za savjetodavni odbor FDA za komentare javnosti na tokove vakcina protiv COVID-19 10. i 17. decembra.