Ljudi koji uništavaju cijele nacije nemaju pravo da nas uče demokraciji i vrijednostima slobodnog življenja.

- Vladimir Putin