Naravno da ljudi ne žele rat. No ipak, vođe države su ti koji određuju smjer politike i uvijek je jednostavno povući ljude sa sobom, bilo da se radi o demokraciji ili fašističkoj diktaturi, ili parlamentu, ili komunističkoj diktaturi. Glasom ili bez njega, ljude se uvijek može navesti na poslušnost vlastima. To je lako. Sve što treba napraviti je reći ljudima da su napadnuti, te se odreći pacifista zbog nedomoljublja i izlaganja zemlje opasnosti. To uvijek upali u svakoj zemlji.

- Hermann Göring