Ako oni koji upravljaju našim društvom - političari, korporacijski moćnici, te vlasnici medija i televizije - mogu vladati našim idejama, bit će sigurni na svojim položajima. Neće im trebati vojska na ulicama. Mi ćemo sami sebe kontrolirati.

- Howard Zinn