Jedini način na koji politička elita može nastaviti vladati je kroz teror.

- Gearóid O'Colmáin