Tri stvari ne mogu dugo biti skrivene: Sunce, Mjesec i istina.

- Buddha