Sve velike istine počinju kao svetogrđa.

- George Bernard Shaw