Komentar: Donosimo Vam ekskluzivni prijevod 36. poglavlja knjige Earth Changes and the Human Cosmic Connection ("Zemaljske promjene i ljudsko-kozmička veza") Pierra Lescaudrona i Laure Knight-Jadczyk.

Prvo poglavlje knjige možete pronaći ovdje.

Prethodno poglavlje je Dinastički ciklus.


ecch naslovna
© Sott.net
Od srednjeg vijeka, ciklička priroda naše stvarnosti je konstantno brisana iz ljudskog razumijevanja. Uz ponovno pisanje povijesti, opisano u prethodnom poglavlju, religija je također igrala veliku ulogu u načinu na koji su ljudi percipirali svoj svijet i njihovu ulogu u njemu.

Sve do 17. stoljeća, religija je dominirala i upravljala životima i umovima većine, ako ne i svih, pripadnika zapadne civilizacije. S obzirom na događaje koje su doživjeli ljudi toga vremena, nije teško razumjeti zašto. Uništenje s neba i masovna smrt svuda okolo imali su tendenciju da izazovu ekstremnu religioznost u nastojanju da se pronađe prava formula za umirenje bogova.

Religija je prožimala srednjovjekovna europska društva i svima je vladao dubok strah od prokletstva. Sve akcije na Zemlji imale su za cilj stjecanje mjesta na Nebu. Jedino što je bilo važno je izbjeći zemaljski grijeh i/ili biti oprošten, na temelju pretpostavke da je Biblija Istina i da je sve izvan Biblije krivovjerje. A bilo je i očito je priroda maše svojim velikim štapom.

U takvoj kozmogoniji, kršćanstvo je iznjedrilo zaglupljivanje789 i ljudi su držani u stanju neznanja, općenito nesposobni razumjeti svoju okolinu, a posebno njezinu cikličku prirodu.

Figure 213
© John Martin, 'Uništenje Sodome i Gomore' (ulje na platnu)Slika 213: "Bog je osudio gradove Sodomu i Gomoru i pretvorio ih u hrpe pepela." Petar 2:6
Ali nije uvijek bilo tako. Početkom srednjeg vijeka, poganstvo790 je još uvijek bio široko rasprostranjen oblik religije. Prema poganskim vjerovanjima, Bog je imanentan, prisutan u svakom stvorenju, svakom dijelu svijeta. Nadnaravno i čuda su bili dio svakodnevnog života. Ali taj svjetonazor je bio u izravnoj suprotnosti s crkvenom dogmom, a posebno s Biblijom, prema kojoj monoteistički Bog ima monopol nad čudima i nadnaravnim.

Dakle, da bi se suprotstavila poganstvu, Katolička crkva je uspostavila dualističku dogmu u kojoj su ljudska bića odvojena od Boga. Ljudi su živjeli u materijalnom svijetu kojim su vladali isključivo prirodni zakoni, dok je udaljeni, transcendentni bog intervenirao u materijalni svijet čineći čuda i nadnaravne pothvate. Tako je (izravna) veza između čovjeka i kozmosa uklonjena i zamijenjena proizvoljnim Božjim gnjevom, koji posreduje između ljudskog ponašanja i kozmičkih događaja. Primijetite, međutim, da je u ovom trenutku još uvijek postojala mogućnost dramatičnih kozmičkih događaja (kataklizmi koje je nanio Bog).

Ljudsko područje kojim upravljaju isključivo prirodni zakoni, kako ih postavlja Crkva, postavilo je temelje za razvoj znanosti tijekom 17. stoljeća. Znanost je imala zadatak otkriti te prirodne zakone, dok je Crkva čvrsto držala ljudske duše. Dakle, nakon 'srednjovjekovnog mračnog doba' nastupilo je razdoblje 'prosvjetljenja',791 ili su nas naveli da tako mislimo:
Možete, s određenom vjerodostojnošću, renesansu prikazati mračnijom od srednjeg vijeka. Machiavelli, Medici i Borgias dugo su se smatrali grijehom, inkarniranim u groznim oblicima. Uzimajući u obzir pretjerivanje i izvrtanje istine, renesansa nije bila zlatno doba, a drame tih strahota su malo veće od noćnih mora luđaka.792
Figure 215
© National Library of Medicin, StuttgartSlika 215: Fritz Kahn, 'Čovjek kao industrijska palača'.
Religija i znanost radile su ruku pod ruku. Prvo, Crkva je uklonila Boga iz ljudskog carstva i zamjenila je imanentnog boga s udaljenim, transcendentnim bogom. Drugo, Boga su ubili filozofi i znanstvenici koji su promulgirali ateističku, mehanističku paradigmu.

Razum je postao nova religija. Od Boga koji je pripremao pakao za one koji su se usudili pitati što je radio prije nego što je stvorio Nebo i Zemlju,793 do uniformističke, mehanističke znanosti koja je anatemizirala sve ili svakoga tko bi se usudio dovesti u pitanje njezine diktate. U osnovi, ništa se nije promijenilo, a opskurantizam (što ironično znači 'neprijatelj prosvjetiteljstva') je i dalje prevladavao:
Kao što Sunce zamjenjuje Zemlju kao središte našeg kozmosa u Kopernikovom kozmološkom sustavu, tako i u prosvjetiteljstvu samo čovječanstvo zamjenjuje Boga u središtu svijesti čovječanstva.794
S vladavinom znanosti stvari su postale još gore, jer je izbrisan svaki oblik moralnih vrijednosti (osjećaj za dobro i loše, etika) i transcendencije (entiteta i principa koji su viši od ljudskih bića). Čovjek je, u svojoj sveukupnosti, postao smatran biokemijskim strojem bez duha (slika 215).

Od 18. stoljeća nadalje, mirnije nebo i pojava uniformitarne/mehaničke paradigme su progresivno i uspješno uklanjali iz sjećanja vezu između čovjeka i svemira, kao i njezinog najnovijeg srednjovjekovnog avatara - Božji gnjev.

Jedno od posljednjih pisanih svjedočanstava koje spominje vezu između ljudskih stvari i kozmičke/kometarne aktivnosti dao je francuski alkemičar po imenu Sédir795 krajem 19. stoljeća. U to vrijeme, veza čovjeka i kozmosa bila je gotovo potpuno izbrisana i samo je nekoliko 'ezoteričnih' krugova zadržalo djeliće ovog izgubljenog znanja:

Figure 214
Slika 214: Fotografija francuskog alkemičara Sédira.
Zemlja nije homogeno kruta, a kada se os previše nagne, pritisak koji vrše vode i stijene mijenja se tu i tamo, što rezultira naborima i pukotinama kore, i to je ono što nazivamo potresima. Ove promjene tlaka, ti pomaci globusa u odnosu na sunce i druge planete, remete podzemne magnetske struje; i kako otpor na električnu struju stvara toplinu, pojavljuju se vulkani, poput sigurnosnih ventila ogromnog stroja, a velike erupcije teroriziraju stanovništvo. . .

Sunčeve pjege se mijenjaju, a neki učenjaci mogu prepoznati nepoznato Sunce na horizontu. . . Ali takvi fenomeni nisu posljedica opasnosti: oni su volja kozmičke inteligencije odnosno uzrokovani su kao reakcija na društvene ili etničke bolesti.796
Sédir je uspostavio jasnu paralelu između ljudske 'devolucije' i kozmičkih događaja, uključujući i 'nepoznato Sunce'. Ali moderno doba nas je učinilo osiromašenima od ovog dragocjenog znanja i slijepima za veliku prijetnju koja nam se nadvija nad glavom.

Do 19. stoljeća, razum je u potpunosti pobijedio: znanstvenici su čvrsto smatrali da je svemir čisto mehanički. To je bilo doba industrijske revolucije i modela 'svemira sa satnim mehanizmom'. Prema ovoj paradigmi, jedini sastavni dio svemira bila je materija sačinjena od čestica poput 'bilijardskih kugli' kojima upravljaju isključivo mehanički zakoni (također poznati kao prirodni zakoni) poput inercije, brzine, mase itd.

Ovo odbijanje bilo koje vrste 'djelovanja na daljinu' prirodno je dovelo do uvjerenja da ljudska aktivnost ne može imati nikakav utjecaj na kozmičke aktivnosti. Čak će se i ljudski um uskoro objasniti isključivo električnim signalima i kemijskim reakcijama, ili su se materijalisti tako nadali.

No, do kraja 19. stoljeća, počele su se pojavljivati neke pukotine u ovom zdanju materijalizma. Godine 1861., Maxwell797 je demonstrirao zakone elektromagnetizma. Materija više nije bila sama. Znanstvena zajednica morala je priznati postojanje nečeg suptilnijeg: energije.

Godine 1895., Röntgen798 je otkrio radioaktivnost, fenomen gdje se čvrsta tvar pretvara u radioaktivne valove. U tom trenutku, znanstvenici su počeli shvaćati da ne postoji temeljna granica koja razdvaja materiju i energiju. U svojoj, sada poznatoj, E=MC2 jednadžbi, Einstein je pokazao kako su energija i materija ekvivalentne. Masa-energija je zauzela mjesto samoj masi. Hirošima i Nagasaki će postati tragični dokaz principa ekvivalencije između mase i energije. S ovim principom došla je i osobina 'polja' materije i znanstvenici su se počeli pitati u kojoj mjeri teorija relativnosti podrazumijeva dematerijalizaciju materije.

S energijom koja je uvedena u jednadžbu, novi model svemira sastavljen od sitnih fizičkih struktura (čestica) i valova (energije) radio je puno bolje od čisto mehaničkog. Međutim, mnoge su pojave još uvijek ostale neobjašnjene, uključujući i ono što se prezirno naziva 'paranormalnim' ili 'metafizikom'.799

Pojava kvantne teorije na početku 20. stoljeća označila je drugi veliki korak unazad materijalizmu i revolucionirala je naše razumijevanje stvarnosti. Prema kvantnoj fizici, naša stvarnost nije tako opipljiva, niti nepromjenjiva, kao što se prije mislilo.

Jedno od ranih otkrića kvantnih fizičara odnosi se na svojstva subatomskih čestica (elektrona, protona, neutrona), temeljnih sastojaka materije. U tu svrhu je proveden 'eksperiment s dvostrukim prorezom'. Kao što je naznačeno njegovim imenom, ovaj eksperiment se sastoji od postavljanja dvostrukog proreza na put subatomskim česticama (slika 216).

Figure 216
© Sott.netSlika 216: Eksperiment s dvostrukim prorezom.
Na slici 216 vidimo fotone koji se ponašaju poput valova. S desne strane otvora za prorez, svjetlosni valovi stvaraju valni uzorak sličan onome koje stvara kamenčić bačen u vodu. Budući da postoje dva proreza, postoje dvije serije valova (kao da bacite dva kamenčića u vodu).

Na kraju ti valovi dopiru jedan do drugoga i počnu ometati jedan drugoga. To znači da se na nekim mjestima valovi međusobno pojačavaju, ali se na drugim mjestima međusobno poništavaju. Crvena krivulja s desne strane pokazuje svjetlinu (količinu fotona) u odnosu na okomitu lokaciju na detektoru fotona. Na primjer, u sredini fotonskog detektora, svjetlina je na svom maksimumu jer se dvije serije valova potpuno zbrajaju.

Međutim, ti obrasci interferencije samo predviđaju vjerojatnost da će foton pogoditi detektor na određenom mjestu. Foton slijedi probabilistička pravila. Mjesto gdje će udariti u detektor nije određeno; ne možemo to znati unaprijed.

Prema standardnoj interpretaciji u kvantnoj fizici,800 svijet nije temeljno određen. Heisenbergov801 princip neodređenosti znači ne samo da ne možemo znati točan položaj i zamah subatomskih čestica, već i da čestice jednostavno nemaju preciznu lokaciju i zamah. Drugim riječima, kvantna fizika ubrizgala je dozu 'slučajnosti' u svijet koji se do malo prije smatrao potpuno determiniranim.

Priča ne završava ovdje. Rezultati eksperimenta s dvostrukim prorezom postaju još čudniji kada se u isti eksperiment uvede promatrač, ne na razini detektora fotona kao prije, već na razini proreza. Uvođenjem ovog promatrača rezultati se drastično mijenjaju; fotoni se prestaju ponašati kao valovi i počinju se ponašati kao čestice.

Figure 217
© Sott.netSlika 217: Eksperiment s dvostrukim prorezom s fotonima koji se ponašaju poput čestica.
Kao što je prikazano na slici 217, svaki foton, koji se sada ponaša kao čestica (jer se promatra na razini proreza) ima 'izbor' između dva puta kada naiđe na dvostruki prorez. Može proći kroz prorez A i zatim utjecati na detektor fotona na mjestu A, ili može proći kroz prorez B i utjecati na detektor fotona na mjestu B.

Austrijski kvantni fizičari Brukner i Zeilinger saželi su ovaj fenomen na sljedeći način:
Promatrač može odlučiti hoće li ili neće staviti detektore na stazu ometanja. Na taj način, odlučujući hoće li ili ne odrediti put kroz eksperiment s dva proreza, može odlučiti koje svojstvo može postati stvarnost. Ako odluči ne staviti detektore tamo, tada će uzorak interferencije postati stvarnost; ako on tamo postavi detektore, tada će put zraka postati stvarnost.

Ipak, što je najvažnije, promatrač nema utjecaja na specifični element svijeta koji postaje stvarnost. Konkretno, ako odluči odrediti put, on nema nikakav utjecaj koji će mu od dva puta, lijevog ili desnog, Priroda reći. . . gdje će se nalaziti čestica.

Isto tako, ako odluči promatrati interferencijski uzorak, on nema nikakav utjecaj gdje će u ravnini promatranja promatrati određenu česticu. Oba ishoda su potpuno slučajna.802
Ovaj aspekt kvantnog svijeta ilustrira sada već poznati Schrödingerov eksperiment s mačkom803, koji je on opisao na sljedeći način:

Figure 218
© thelifeofpsi.comSlika 218: Prikaz misaonog eksperimenta 'Schrödingerova mačka'.
Čak se mogu namjestiti poprilično smiješni slučajevi. Mačka je zatvorena u čeličnoj komori, zajedno sa sljedećim uređajem (koji mora biti osiguran od izravnih smetnji od strane mačke): u Geigerovom brojaču nalazi se sićušni komadić radioaktivne tvari, tako malen, da se možda u toku jednog sata jedan od atoma raspadne, ali također, s jednakom vjerojatnošću, možda niti jedan; ako se dogodi [da se atom raspadne], druga cijev se prazni i kroz relej oslobađa čekić koji razbije malu bočicu cijanovodonične kiseline.

Ako se cijeli ovaj sustav ostavi samo na sat vremena, reklo bi se da je mačka još živa ako se u međuvremenu nijedan atom nije raspao. Psi-funkcija cijelog sustava bi to izrazila tako što bi [u sustavu] imali i živu i mrtvu mačku (oprostite na izrazu) pomiješanu ili razmazanu u jednakim dijelovima.804
Prema Schrödingeru, tumačenje iz Kopenhagena implicira da je mačka i živa i mrtva805 (za svemir izvan kutije) sve dok se kutija ne otvori:
Tipično za ove slučajeve jest da se indeterminacija, izvorno ograničena na atomsku domenu, transformira u makroskopsku neodređenost, koja se zatim može razriješiti izravnim promatranjem.806
Ključna točka ovdje je da će 'neodređenost' (mačka je i živa i mrtva za svemir izvan kutije) biti uklonjena 'izravnim promatranjem', tj. razmjenom informacija između promatrača i događaja.

Iz ove perspektive čini se da naša stvarnost izlazi iz temeljne dimenzije koja se sastoji od beskonačnog broja mogućih svemira. Samo jedan od tih mogućih svemira materijalizira se kroz ono što se naziva 'funkcija kolapsa vala', na isti način na koji jedno specifično mjesto ili zamah čestice izlazi iz 'superpozicije' svih njezinih mogućih stanja. Na primjer, sve dok god se čestica ne promatra, ona teoretski može biti u bilo kojem položaju, nekom vjerojatnijem od drugog. Nakon što se promatra, čestica se 'zamrzne' na samo jednom mjestu.

Ironično, znanost je, kroz kvantnu fiziku, ponovno uvela mogućnost poneke interakcije između uma (promatrača) i materije (promatranog događaja), a time i povezanost čovjeka i svemira, dva stoljeća nakon što je, kroz Newtonovu fiziku, odbacila taj isti fenomen.

Schrödinger je osmislio svoj misaoni eksperiment s mačkom u kontekstu rasprave807 o 'kvantnoj isprepletenosti', što se dogodi kada par čestica (dvije čestice koje dolaze iz istog izvora ili su djelovale jedna na drugu) pokazuju ista svojstva (položaj, zamah, okretanje, polarizacija, itd.)

Kako bi bolje razumjeli pojam isprepletenosti, znanstvenici su pokus s dvostrukim prorezom odveli korak dalje i postavili misaoni eksperiment u kojem bi dva dvostruka proreza bila istovremeno ispaljena s dva ista fotona - fotona blizanaca.

Figure 219
© Sott.netSlika 219: Eksperimenti s dva dvostruka proreza provedeni istovremeno s dva fotona blizanca.
Kao što je ilustrirano na slici 219, dva uparena fotona (blizanac 1 i blizanac 2) generiraju se u točno isto vrijeme i istovremeno dosežu svoje dvostruke proreze. Zbog isprepletenosti, ta dva fotona bi trebala napraviti isti izbor (prorez A i prorez A ili prorez B i prorez B).

Među znanstvenicima koji su pokušavali pronaći smisao zapetljanosti je bijesnila rasprava. Neki, poput Einsteina, tvrdili su da se to objašnjava onim što je on nazvao 'sablasnom akcijom na daljinu'. Nekako je prvo mjerenje obavljeno na blizancu 1 tada preneseno na blizanca 2 koji bi onda mogao oponašati ponašanje prvog fotona.

Za neke druge znanstvenike, među kojima je bio i Niels Bohr,808 komunikacija između dva elektrona je bila trenutna (nelokalni fenomen). Rasprava između Bohra i Einsteina trajala je preko 20 godina do njihove smrti.809

Problem je bio u tome što eksperiment s dva dvostruka proreza nije bio ništa drugo nego teorijska špekulacija. Tek je 1980-ih godina tehnologija omogućila generiranje pojedinačnih fotona, a time i priliku za provedbu eksperimenta koji bi riješio slučaj isprepletenosti. Godine 1982., francuski fizičar Alain Aspect810 konačno je uspio dizajnirati svu potrebnu opremu te je istovremeno ispalio jedan foton u jednom smjeru i njegovog blizanca u drugom smjeru.

Rezultati su bili jasni: oba fotona su istovremeno naišla na svoj dvostruki prorez i odabrali isti odgovarajući A ili B prorez u isto vrijeme.811 Nekako su blizanci uspjeli trenutačno razmijeniti informacije, čak i na velikim udaljenostima.812

Nakon objavljivanja Aspectovih rezultata, nekoliko je znanstvenika sugeriralo da su eksperimenti pokazali superluminalno (brže od svjetlosti) djelovanje na daljinu, čime su prekršili Einsteinove teorijske granice u kojima je brzina svjetlosti najveća moguća brzina.813

Iako kvantna fizika snažno sugerira središnju ulogu koju imaju informacija (interakcija promatrač-događaj - zapetljanost), povezanost uma i materije (uloga promatrača) i postojanje trenutnih interakcija (eksperiment s dva dvostruka proreza), ona ostavlja mnoga pitanja bez odgovora.

Figure 220
© GOA/LCFIOSlika 220: Aspect je proveo svoj eksperiment u ovom laboratoriju u Orsayu. Izvor parova isprepletenih fotona sastojao se od nekoliko lasera i struje atoma. Mjerenja su izvršena nakon što su prešli šest metara u oba smjera od izvora.
U sljedeća tri poglavlja usredotočiti ćemo se na ova pitanja:
  • Može li se veza između uma i čestica proširiti na makro događaje? Kako promatrač utječe na 'slučajni' događaj? (37. poglavlje)
  • Koja je točna priroda, i svojstvo, informacije? (38. poglavlje)
  • Kako se može dogoditi razmjena informacija koja nadilazi vrijeme i prostor? (39. poglavlje)Reference:

789 Opskurantizam je ono što 'spriječava prosvjetljenje ili koči napredak znanja i mudrosti.'
790 Paganizam obuhvaća nekoliko oblika religija kao što su animizam, šamanizam, hermetizam, katarizam, bogomilizam itd.
791 Prosvjetiteljstvo je razdoblje koje se proteže od sredine 17. do 18. stoljeća. Povezuje se s filozofima poput Descartesa, Voltairea, Rousseaua, Kanta, Diderota i Spinoze, te znanstvenicima poput Newtona, Leibnitzanda Lockea. Ono je kulminiralo s Francuskom revolucijom, koja je obilježila smrt Crkve i aristokratskog reda, rađajući društvo u kojem su vladali kapitalizam, individualizam i ateizam.. Vidi: 'Enlightenment', Stanford Encyclopedia of Philosophy (20. kolovoza 2010.)
792 Potter, M., 'History, III The Renaissance', Lectures on the Harvard Classics, The Harvard Classics, 1909.-1914.
793 Parafraza Ispovijesti i pisma svetog Augustina (XII:14):
"Gle, odgovaram onome koji pita: 'Što je Bog radio prije nego što je stvorio nebo i zemlju?' Ne odgovaram, kao što se izvješćuje da je izvjesna osoba učinila šaljivo (izbjegavajući pritisak na pitanje), 'Spremao je pakao,' rekao je, 'za one koji zabadaju u misterije.'"
794 'Prosvjetljenje', op.cit.
795 Pravo ime, Yvon Le Loup, 1871.-1926.
796 Sédir, izvodi iz pisama objavljenih u Bulletins des Amitiés Spirituelles, veljača1919.
797 James Clerk Maxwell (1831.-1879.), škotski matematičar i fizičar.
798 Wilhelm Conrad Röntgen (1845.-1923.), njemački fizičar.
799 Talbot, M., The Holographic Universe, str. 2
800 'Copenhagen Interpretation', Wikipedia.
801 Werner Heisenberg (1901.-1976.), njemački fizičar, jedan od tvoraca kvantne mehanike.
802 Zeilinger, B., 'Young's experiment and the finiteness of information', Philosophical Transactions of the Royal Society (2002.) 360: 1061-1069
803 Austrijski fizičar (1887.-1961.)
804 Schrödinger, E., The Present Situation in Quantum Mechanics
805 U to su vrijeme znanstvenici vjerovali da se neodređenost primjenjuje samo na razini čestica. Veliki objekti kao što su mačke očito ne bi mogli postojati u superpoziciji dva ili više stanja. Mikroskopski objekti su se pokoravali kvantnoj fizici, dok su makroskopski objekti poštivali pravila klasične fizike. (Vidi: Wogan, T., 'Coherent Schrödinger's cat still confounds', IOP, 23. studeni 2011.) Vidjet ćemo u poglavlju 39: 'Skaliranje od čestica do ljudi', da se neodređenost može primijeniti i na velike objekte.
806 Schrödinger, op. cit.
807 Rasprava se vodila o znanstvenom članku koji je napisao Einstein o kvantnoj isprepletenosti. Vidi: Einstein A.,Podolsky, B. & Rosen, N., 'Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality Be Considered Complete?', Phys. Rev. (1935.) 47(777)
808 Danski fizičar (1885.-1962.)
809 Aspect, A., 'The Bohr-Einstein debate and quantum entanglement tested experimentally', CNRS Communiqué (1982.)
810 Ravaud, M., 'Alain Aspect: Shedding new light on light and atoms', CNRS International Magazine
811 Kako bih olakšao razumijevanje eksperimenta, pojednostavio sam njegov opis, ali princip i rezultati ostaju isti. Alain Aspect zapravo nije mjerio prorez koji su odabrali fotoni, već njihov okret. Također je koristio set zrcala za generiranje i usmjeravanje zapletenih fotona. Vidi: Schmüser, P., The Strange Features of QuantumMechanics in the Light of Modern Experiments, str. 24-37
812 U kasnijim eksperimentima, Aspect je povećao udaljenost koju su fotoni putovali do 10 km (oko 6 milja). Vidi: Davies, P. & Gregersen, N., Information and the Nature of Reality, str. 56
813 Ibid.