Komentar: Donosimo Vam ekskluzivni prijevod 41. poglavlja knjige Earth Changes and the Human Cosmic Connection ("Zemaljske promjene i ljudsko-kozmička veza") Pierra Lescaudrona i Laure Knight-Jadczyk.

Prvo poglavlje knjige možete pronaći ovdje.

Prethodno poglavlje je Kolektivna rezonancija.


ecch naslovna
© Sott.net
U ovom trenutku znamo da je cijela ljudska populacija u interakciji s Kozmičkim informacijskim poljem. Također znamo da pojedinci mogu udružiti svoj utjecaj i da informacije u koje vjerujemo igraju glavnu ulogu. Dakle, sljedeće logično pitanje glasi: koja je razlika, na individualnoj i na kolektivnoj razini, između vjerovanja u nešto što je istinito u odnosu na vjerovanje u nešto što je lažno?

Kako bismo se pozabavili svojstvima istinitih informacija u odnosu na lažne informacije, počnimo s učincima istinitih i lažnih informacija na individualnoj razini.


Faktor istine i faktor laži na individualnoj razini


Ovo nije mjesto za upuštanje u filozofsku ili semantičku raspravu o tome može li informacija, po definiciji, uopće biti 'lažna informacija'. Rječnik daje dvije definicije informacija:
  1. Dane ili saznane činjenice o nečemu ili o nekome;
  2. Ono što se prenosi ili predstavlja određenim rasporedom ili slijedom stvari.934
Prema prvoj definiciji, informacija bi nužno morala biti istinita. Prema drugoj definiciji, očito, sve što se 'prenosi' moglo bi se nazvati 'informacijom'.

Možemo ukazati na Platonovu špilju (slika 248) kao primjer koliko je druga definicija nezadovoljavajuća: sjene mogu prenositi ili predstavljati stvari, ali ih se lako može pogrešno shvatiti ili uzeti kao bit svega, ali su zapravo samo reprezentacije - ili još gore, čista izmišljotina. Reprezentacije se mogu dodatno zamagliti izmišljanjem priča o pokretnim sjenama koje nemaju utemeljenje ni u kakvom izravnom znanju. Beskrupulozan pojedinac mogao bi čak koristiti sjene kako bi užasnuo lakovjerne i spriječio ih da napuste špilju kako bi sami saznali.

Figure 248
© GneitingSlika 248: Platonova alegorija špilje: Lutkari projiciraju svakakve vrste sjena na zid i tjeraju zatvorenike da vjeruju da je to stvarnost.
Činjenice koje se izravno saznaju o nečemu ili nekome imaju drugačiji karakter, dubinu, objektivnost i relevantnost koja nadilazi 'reprezentaciju'. Ova razlika je slična onoj između djelovanja neurokemikalija proizvedenih u tijelu naspram lijekova koji nesavršeno oponašaju neurokemikalije. Svjedočite različitim djelovanjem adenozina i kofeina: kada se kofein veže na adenozinske receptore, blokira prirodnu neurokemikaliju koja bi se inače tamo smjestila i isporučila važne informacije u stanicu. Kofein je, da tako kažem, bez informacija. Na sličan način, Stonierove informacije unose red, stoga su suštinski istinite. Ostalo je brbljanje, buka, besmisao, blokade, dodavanje kaosa u bilo koji sustav, tj. neinformacije.

Figure 249
© TVDSBSlika 249: Tablica zbrajanja od nula do devet.
Ipak, u sljedećoj raspravi, u interesu jasnoće i dualnosti istinito-netočno, pridržavat ćemo se konvencije da informacije mogu biti ili istinite ili lažne, imajući na umu gornji uvjet.

Vratimo se sada istini i lažima na individualnoj razini. Kada pojedinac drži nekoliko istinitih informacija (1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4, 4 + 4 = 8, itd.), one predstavljaju visoku razinu koherentnosti; međusobno su dosljedne. One dopuštaju nastanak reda više razine. U ovom slučaju, zakon matematičkih zbrajanja (vidi sliku 249) je informacija višeg reda koja se može zaključiti iz zbirke istinitih informacija (1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4, itd.) nižeg reda.

Skup lažnih informacija (1 + 1 = 3, 2 + 2 = 5, 4 + 4 = 9, itd.) ne pokazuje unutarnju dosljednost; pojedini dijelovi su nekompatibilni, ne 'rezoniraju' jedni s drugima, djelomično se međusobno poništavaju i ometaju pristup bilo kojoj višoj razini reda (zakonu matematičkog zbrajanja).

Da bismo dodatno ilustrirali ovaj koncept, uzmimo stereo pretvorbu kao primjer. Tijekom ovog procesa, više 2D slika se sastavlja zajedno kako bi se rekonstruirala 3D slika (slika 250). Dakle, kombinacija 2D projekcija će otkriti dodatnu treću dimenziju (dubinu) koja nije bila vidljiva ni na jednoj od 2D slika. Primijetite da će se 3D prikaz objekta pojaviti samo ako je svaka 2D slika vjerna (istinska) projekcija 3D objekta.

Upravo to se događa s našim vidom. Ako gledamo samo jednim okom, dobivamo 2D sliku, ali ako gledamo s dva oka i dobijemo dva konvergentna, dosljedna 2D prikaza, oni se kombiniraju i otkrivaju dodatnu 'dimenziju dubine'. Ali da bi se to dogodilo morate imati dva oka koja rade zajedno kao koordinirani tim.935

Figure 250
© Visio 3DSlika 250: Pogled s dva oka i stereovizija.


Čimbenici istine i laži na kolektivnoj razini


Kako bismo ilustrirali utjecaj istinitih i lažnih informacija na kolektivnoj razini, počnimo s jednostavnim primjerom (vidi sliku 251).

Slučaj 1: Dvije osobe posjeduju iste istinite informacije (1 + 1 = 2). Ova informacija je prikazana s dvije svijetloplave strelice usmjerene prema gore. Strelice su kolinearne; potpuno se zbrajaju (srednje plava strelica usmjerena prema gore). Osim toga, njihov je konačni rezultat (tamnoplava strelica) čak i duži od zbroja dviju strelica zbog sinergije. Ubrzo ćemo dalje razviti ovu točku.

Slučaj 2: Dvije osobe drže dva različita lažna podatka (1 + 1 = 3 i 1 + 1 = 4). Ove dvije informacije prikazane su dvjema divergentnim svjetloplavim strelicama usmjerenima prema dolje. To predstavlja činjenicu da, budući da te dvije tvrdnje nisu kolinearne, one se djelomično poništavaju i ne zbrajaju u potpunosti (srednje plava strelica usmjerena prema dolje). Konačni rezultat (tamnoplava strelica) jednak je zbroju njegova dva dijela jer nema sinergijskog učinka.

Slučaj 3: Dvije osobe dijele iste lažne informacije (1 + 1 = 3). Ova dva dijela informacija prikazana su s dvije kolinearne svijetloplave strelice usmjerene prema dolje. Potpuno se zbrajaju jer su kolinearne (srednje plava strelica). Konačni rezultat (tamnoplava strelica) točno je jednak zbroju njegova dva dijela jer nema sinergijskog učinka.

Figure 251
© Sott.netSlika 251: Interakcije između istinitih ili lažnih informacija u koje vjeruju dvije osobe.


Faktor istine na kolektivnoj razini


Istinite informacijske interakcije (Slučaj 1 na slici 251) pokazuju dvije temeljne razlike u usporedbi s lažnim informacijama:
  1. Kao što je prethodno prikazano, pojedinačni signali (svijetloplave strelice) su duži kada su istiniti.
  2. Ukupni učinak je veći od zbroja pojedinačnih učinaka (sinergija).
Sinergija u ljudskoj skupini je relativno rijetka, ali postoje dokumentirani slučajevi u kojima grupa zajednički postiže nešto što ne bi mogao postići niti jedan član koji radi sam ili kombinacijom pojedinačnih napora.936 Tih nekoliko slučajeva događalo se većinu vremena kada su članovi grupe bili visoko motivirani, što dovodi do promjene kada:
Grupa napušta netočne odgovore kada netko u grupi predloži bolje ideje.937
Figure 252
© Luis ForchiSlika 252: Nakon što su ubrizgali cement u napuštenu koloniju mrava, a zatim iskopali okolnu zemlju, istraživači otkrivaju čudo inženjerstva: međusobno povezane komore, vrtove gljiva, autoceste, jame za smeće i ventilacijske tunele.
Primjeri sinergije koja se javlja u ljudskim skupinama u stvarnom životu su rijetkost, što bi moglo biti posljedica nedostatka kolinearnosti: zajedničke motivacije, zajedničkih ciljeva, zajedničke vizije svijeta. Također, individualni interes mora biti na drugom mjestu naspram grupnog interesa da bi se ostvarila sinergija.

Za razliku od ljudi, mravi nisu podvrgnuti lažima (propagandi, dezinformacijama itd.) U tom smislu oni pokazuju višu razinu kolinearnosti.

Mrav je sam po sebi gotovo beznačajan, ali s ostalim članovima svoje kolonije može postići rezultate koji daleko premašuju zbroj individualnog doprinosa. Sinergija je u potpunosti na djelu i vodi do onoga što se naziva super-organizmom.938

Razmatrajući sliku 252, komentator dokumentaraca je sa strahopoštovanjem rekao:
Sve izgleda kao da ga je projektirao arhitekt: jedan um. Ovaj kolosalan i složen grad stvoren je kolektivnom voljom kolonije mrava: super-organizma.939
Međutim, kolinearnost, dijeljenje sličnih istinitih informacija, možda nije sve što je potrebno za postizanje potpune sinergije. Gore spomenuto istraživanje Jahna i Dunnea940 pokazalo je da dok su bliski parovi različitog spola imali sinergijski utjecaj (šest puta više od jedne osobe), parovi istog spola obično imaju vrlo blagi negativni učinak (imali su lošiji ishod od onoga što su postigli pojedinačno).

To sugerira da sinergijski pojedinci ne samo da moraju biti kolinearni (zajednička informacija, vizija i cilj), nego također moraju biti komplementarni. Možda u slučaju bliskih parova različitog spola, jedan u jednadžbu unosi emotivniji pogled na stvari, dok drugi unosi intelektualniji pristup. Oba shvaćanja mogu biti istinita, ali sama tvore samo dio cjelokupne perspektive, pa stoga i njihova komplementarnost.Faktor laži na kolektivnoj razini


Faktor laži na kolektivnoj razini dosegnut će svoj maksimum kada najveći broj ljudi povjeruje u maksimalan broj istih laži (Slučaj 3 na slici 251). Na primjer, tijekom srednjeg vijeka svjetska je populacija bila relativno mala i raštrkana.941 Svaka je skupina imala zaseban skup vjerovanja i kulturnih referenci. Zbog raznolikosti vjerovanja koja su imali ljudi u prošlosti, 'signal' koji je čovječanstvo odašiljalo bio je zbunjen: na kozmičkoj skali, razina nekoherentnosti bila je toliko visoka da su se svi ti signali uglavnom međusobno poništavali. Osim što je bio nekoherentan, signal odašiljan u prošlosti bio je relativno slab jer je stanovništvo bilo malo. Međutim, slab i nekoherentan signal emitiran u prošlosti još uvijek je bio dovoljan da bude u korelaciji s nekoliko velikih kataklizmičkih epizoda.

Kataklizme koje su se dogodile tijekom srednjeg vijeka942 bile su relativno male u usporedbi s katastrofama koje su izbrisale civilizaciju brončanog doba943 i Rimsko Carstvo.944

U usporedbi sa srednjim vijekom, Rimsko Carstvo je imalo veći broj stanovnika i strukturiranija sredstva logistike i međucivilizacijske komunikacije. U ovom okruženju postoji veći potencijal za kolinearnost, što nije nužno loša stvar, ali do trenutka dok pohlepa elite ne pokrene dinastički ciklus945 i rezultira lažima, korupcijom i ratovima, ta je kolinearnost proizvela kolinearne laži (Slučaj 3), veću rezonanciju laži i, prema tome, veću kozmičku reakciju.

Platon se vrlo jasno osvrnuo na 'Atlantidu'.946 Da li je to bila 'velika' civilizacija koja se sastojala od milijardi ljudi i koja je uvelike bila definirana lažima i patnjom? Jesu li ju uništile katastrofe najvećih razmjera? Pamte li danas narodi diljem svijeta priču o Atlantidi, makar samo u mitu, a najpoznatija verzija o tome je priča o Noinom potopu?

Prema Firestoneu i sur.,947 postojala je civilizacija Atlantide i izbrisana je nizom velikih kometnih bombardiranja otprilike 12 500 godina prije Krista, o čemu svjedoče zaljevi Carolina i 500 000 eliptičnih kratera koncentriranih uz obalu Atlantika.

Figure 253
© LIDAR / TerrametricsSlika 253: Detalj (lijevo) i geografski opseg (desno) kometarnog bombardiranja 'Carolina Bays'.
Ne možemo nagađati više od toga jer je temeljni problem s takvim hipotetičkim 'totalnim' globalnim katastrofama tijekom ljudske povijesti taj što bi veličina razaranja značila da bi većina, ako ne i svi, tragovi takve civilizacije bili izbrisani.

Danas je situacija mnogo gora nego u srednjem vijeku: svjetska populacija prelazi 7 milijardi, što je brojka bez presedana u dokumentiranoj povijesti. Masovni mediji dopiru do gotovo svakog čovjeka putem interneta, novina, knjiga, radija i TV-a, šireći propagandu i dezinformacije o svim mogućim temama (ekonomija, prehrana, vrijeme, politika, znanost, financije, itd.) 24 sata dnevno i 7 dana tjedno.

Figure 254
© Sott.net, adapted from The Nielsen CompanySlika 254: Prosječno dnevno vrijeme provedeno gledajući TV u SAD-u između 1950. i 2010.
Jedna od posljedica razvoja masovnih medija je da se iste laži šire i ponavljaju cijelom svjetskom populacijom, što bi moglo dovesti do koherentnijeg signala laži, predstavljenog pomakom sa slučaja 2 na slučaj 3 u 'dijagramu faktora istine' koji se nalazi na početku ovog poglavlja (slika 251).

Međutim, ova se točka općenito ublažava jer, kako bi prikrili istinu, mainstream (a ponekad i 'alternativni') mediji nastoje širiti nekoliko kontradiktornih laži, tj. oni 'mute vodu'. Uzmimo za primjer napade 11. rujna 2001. u New Yorku i Washingtonu. Nekoliko lažnih scenarija o događajima tog dana prenijeli su mainstream i 'alternativni' mediji (Osama Bin Laden i njegovih 19 otmičara, teorija da nije bilo zrakoplova, korištenje mini-nuklearnih bombi, itd.) u nadi da će se ova ili ona osoba bolje držati ove ili one laži jer se to bolje uklapa u njegov ili njezin sustav uvjerenja.

Kao rezultat toga, dok važan postotak globalne populacije vjeruje u lažnu priču o tome kako su se i zašto dogodili napadi 11. rujna, što ima tendenciju povećanja faktora laži, zbog mnoštva laži koje se šire, koherentnost lažnog signala je smanjena.

Unatoč ovom potencijalno olakšavajućem čimbeniku, nikad prije u pisanoj povijesti čovječanstvo nije emitiralo tako snažan i koherentan signal laži općenito zbog svoje iznimne veličine te univerzalnosti i homogenosti svojih pogrešnih uvjerenja.

Ovaj signal bi doista mogao povećati vjerojatnost pojave kataklizmičkih događaja, ali čovječanstvo je samo jedan čimbenik u jednadžbi kataklizme: posljednjih pet prošlih masovnih izumiranja dogodilo se mnogo prije pojave ljudskih bića.

Pomno proučavanje međusobne povezanosti cijelokupnog života na Zemlji sugerira da čak i u tim vremenima nešto nije bilo u redu, nešto što je trebalo ispraviti ili ponovno uravnotežiti. Kozmičko informacijsko polje smatralo je potrebnim probiti blokade ili prekinuti neuspjele evolucijske eksperimente koji nisu vodili nikamo i nisu mogli sadržavati ili izraziti više uređene informacije ili informacije više razine. U tom smislu, moglo bi se sugerirati da su ljudska bića sa samosviješću i svjesnošću bili poželjni ishodi redovitog obrezivanja evolucijskog stabla. No, također ne treba zaboraviti da su i sami ljudi dio ovog stabla i da bi oni koji ne postanu adekvatne jedinice za obradu informacija također mogli biti obrezani.

Figure 255
© IdlespeculationsSlika 255: Vatikanska knjižnica osnovana je 1475. U to vrijeme znanje je bilo oskudno i nije bilo objedinjeno. Knjige su bile rijetke i većina ljudi nije znala čitati.
Naravno, gore spomenuti primjer '1 + 1 = 2' je pojednostavljen. Često istina nije tako očita. U mnogim slučajevima, ljudski umovi uopće ne mogu dosegnuti do apsolutne istine. Možemo samo pokušati težiti tome. Međutim, ne bismo trebali prihvatiti laž zato što ne znamo istinu. Ne vjerujući u laž, čak i ako ne znamo točnu istinu, pojedinac uklanja svoj osobni doprinos faktoru laži (na kolektivnoj razini) i istovremeno smanjuje razinu fragmentacije u vlastitom umu (individualna razina).

Uz napomenu, vjerovati u laž danas nije baš isto kao prije, recimo, pet stoljeća. U prošlosti su informacije bile oskudne, knjige su bile rijetke, a nepismenost je bila visoka. Stvari su se drastično promijenile. S razvojem medija općenito, a posebno interneta, prešli smo iz svijeta s nedostatkom informacija u svijet preopterećen informacijama.

Danas su za većinu događaja dostupna brojna objašnjenja, uključujući mnoga lažna, ali i istinita. Budući da je istina općenito dostupna, vjerovati u laž danas znači - svjesno ili ne - birati laž umjesto istine, nešto što bi se moglo smatrati 'otežavajućom okolnošću'. Naši preci nisu imali ovaj izbor.

Osim uvjerenja, još jedan element koji utječe na faktor laži na kolektivnoj razini su emocije. One igraju važnu ulogu u interakcijama uma/materije. Eksperimenti telepatije pokazuju da smo povezani ne samo na intelektualnoj, već i na fiziološkoj i emocionalnoj razini:
Svjetlo koje usmjerimo u oči ispitanika registrirat će se u EEG očitanjima ispitanika izoliranog u drugoj prostoriji, a čak se i volumen krvi u prstu subjekta mijenja - mjereno pletisinografom, osjetljivim pokazateljem funkcioniranja autonomnog živčanog sustava - kada 'pošiljatelj' u drugoj prostoriji naiđe na ime nekoga koga poznaju dok čita popis sastavljen uglavnom od njemu nepoznatih imena.948
Nakon što je testirao učinke cijelih skupina na 'slučajne' događaje na popularnim mjestima, prethodno spomenuti znanstvenik s Princetona Robert Nelson949 testirao je događaje emitirane diljem svijeta. U tu svrhu uspostavio je mrežu od 40 istraživača opremljenih REG-ovima (Generator nasumičnih događaja, engl. Random Event Generators) raširenim po cijelom svijetu. Njihova zadaća je bila pratiti odstupanja koja su strojevi prikazivali tijekom široko emitiranih događaja.950

Figure 256
© NelsonSlika 256: Kumulativno odstupanje tijekom 20 sati podataka nakon WTC događaja. Plavi kvadrati pokazuju vrijeme udara i urušavanja tornjeva.
Dok su REG-ovi pokazivali statistički značajne skokove odstupanja za suđenje O. J. Simpsonu, pad Concordea, opoziv Clintona, izbore, vulkanske erupcije, potrese itd.,951 odstupanja zabilježena u vrijeme smrti princeze Diane952 i kolapsa WTC-a je bio bez premca.953 Ono što ta dva događaja imaju zajedničko i ono po čemu se ističu je kolektivna tragedija, suosjećanje i patnja koju je osjetio veliki postotak globalne populacije.

Princeza Diana bila je voljena ikona čija su dobrota i suosjećanje dirnuli većinu nas. Doslovno su milijarde oplakivale njezinu smrt i pridružili se jedni drugima u zajedništvu simpatija, tuge i misli.

Iz ova dva primjera (napadi 11. rujna i smrt Diane) možemo zaključiti da je kolektivna patnja snažan modulator 'slučajnih' događaja. Iz prethodno spomenutih suđenja Helmuta Schmidtta954 i faktora laži na kolektivnoj razini,955 vidimo da su kolektivna lažna uvjerenja također snažan modulator slučajnih događaja. Zanimljivo je da su kolektivna patnja i kolektivna pogrešna uvjerenja dva glavna obilježja imperijalizma.

Laži i patnja idu prilično ruku pod ruku. Carstva uključuju oboje. Laži i njihove posljedice - propaganda, cenzura, prebacivanje krivnje, zamagljivanje i novogovor - zaštitni su znakovi imperijalne dominacije. Stvarnost koju su 'stvorila' carstva toliko je mračna, toliko štetna za ljude, sa masovnom patnjom, eksploatacijom, nejednakošću i uništenjem, da samo laž (ako se u nju vjeruje dovoljno široko) može natjerati ljude da prihvate tako neprihvatljivo stanje stvari.

Figure 257
© Corbis257: Cvijeće u počast Diani ispred Kensingtonske palače (rujan 1997.)


Reference:

934 Oxfordski Online riječnik.
935 'Avatar 3D Movie Falls Flat for People Who Can Not See with Both Eyes at the Same Time', Optometrics Network.
936 Collins, B. E. i Guetzkow, H., A Social Psychology of Group Processes for Decision-making
937 Forsyth, D., Group Dynamics, str. 303
938 Holbrook, T. i Clark, R., 'Secrets of a Superorganism', School of Life Science, Arizona State University.
939 Forchi, L., City of Ants, dokumentarac.
940 Vidi poglavlje 40: 'Kolektivna rezonanca'
941 Godine 1340., neposredno prije Crne smrti, procjenjuje se da je svjetska populacija iznosila 450 milijuna. To je oko 15 puta manje od današnjeg stanovništva. Vidi: www.census.gov/population/international
942 Vidi poglavlje 34: 'Povijesni dokazi o povezanosti čovjeka i svemira (ljudsko-kozmička veza)'
943 Vidi poglavlje 30: 'Geografski nagib i preokret magnetskih polova'
944 Vidi poglavlje 34: 'Povijesni dokazi o povezanosti čovjeka i svemira (ljudsko-kozmička veza)'
945 Vidi poglavlje 35: 'Dinastički ciklus'
946 Plato, Timaeus, 24e-25a, prijevod R. G. Bury
947 Firestone, R., West, A. i Warwick-Smith, S., The Cycle of Cosmic Catastrophes: How a Stone-Age Comet Changed the Course of World Culture
948 Talbot, M., The Holographic Universe, str. 143
949 Nelson je spomenut u poglavlju 40: 'Kolektivna rezonanca'. Bio je član tima PEAR na Sveučilištu Princeton zajedno s Jahnom, Dunneom i Radinom.
950 Radin, D., The Conscious Universe, str. 157-174
951 McTaggart, L., The Field, str. 200
952 Nelson, R., et al., 'Global resonance of consciousness: Princess Diana and Mother Teresa', Electronic Journal of parapsychology (1998.)
953 Nelson, R., 'Terrorist disaster, September 11, 2001', Global Consciousness Project.
954 Vidi poglavlje 37: 'Uloga 'promatrača''
955 Vidi poglavlje 40: 'Kolektivna rezonanca'